Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen

Kald åbner
22 August 2024
Kald lukker
22 November 2024 12:00pm (CET)
Tidspunkt for offentliggørelse
Marts 2025
Tilbagevendende kald
August 2025

Formål

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats med at uddanne og kvalificere landets fremtidige pædagoger, der arbejder med natur, udeliv og science.

Om bevillingen

Beløb

DKK 250.000

Lokation

Danmark

Komite

Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser

Kontakt

For bevillingsforespørgsler
Sofie Hoxer
Grant Specialist
[email protected]

Forudsætning

Prisen er rettet mod undervisere på de danske professionshøjskolers pædagoguddannelser. Undervisere, der underviser inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik med et særligt fokus på science-pædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed kan komme i betragtning.

Hovedkriteriet er, at kandidater har leveret en særlig indsats inden for et eller flere af disse fokusområdet. I udvælgelsen lægges der endvidere vægt på, at kandidater:

  • Uddanner, kvalificerer og motiverer fremtidige pædagoger
  • Udvikler, anvender og videndeler inspirerende naturfagsdidaktiske metoder
  • Indgår i samarbejder i forhold til flere fokusområder og/eller om overgang fra daginstitution til grundskole
  • Bidrager til at fremme et stimulerende naturfagligt miljø, der kvalificerer studerende og kolleger.

Alle kriterier behøver ikke at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning.

Pædagogstuderende og kolleger kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via uddannelsesleder, dekan eller rektor på den enkelte professionshøjskole.

Der må gerne indstilles flere kandidater til Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen fra samme professionshøjskole, og tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Deadline for indsendelse af indstillinger er 22. november 2024 kl. 12.00

Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2025. Priserne overrækkes ved årets Big Bang Konference.

Støtte

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen uddeles årligt. Prisen består af en sum på DKK 250.000, herunder af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til professionshøjskolen. Andelen, som tilfalder professionshøjskolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, ekskursioner, opgradering af lokaler/inventar eller udviklingsprojekter). Deltagelse og ophold til Big Bang konferencen 2025 for prismodtager indgår også i prisen.

Grant listings

All the projects we have funded are listed here. You can customise your search by grant year and category and use free text search.
GRANT

Managing a grant

Read more about how to manage a grant and what general information you need as a grant holder.