menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/2000/

2000

Skiftetid

Novo Nordisk A/S udskiller enzym-delen af virksomheden i en separat virksomhed, Novozymes A/S, mens farmaka-delen videreføres i Novo Nordisk A/S. Novo Nordisk Fonden har bestemmende indflydelse i begge selskaber.

Ulrik V. Lassen fratræder som Novo Nordisk Fondens direktør og efterfølges af professor Gert Almind. (billedet)

Humanioraudvalget, der blev oprettet i 1980, ændres til Udvalget for kunsthistorisk forskning. Humanioraudvalget har bevilget støtte til primært klassisk arkæologi og kunsthistorisk forskning, men fonden beslutter nu at prioritere støtte til kunsthistorisk forskning. Mikkel Bogh bliver udvalgsformand.

Ved årsskiftet 1999/2000 fratræder Vagn Andersen som Novo Nordisk Fondens bestyrelsesformand og efterfølges af Palle Marcus, adm. direktør for Danisco.

2001

"Kom-hjem"-stipendiet lanceres

Under navnet Novo Nordisk Fondens Seniorforsker Stipendium lancerer fonden et femårigt stipendium, der skal gøre det attraktivt for højt kvalificerede, danske, sundhedsvidenskabelige forskere i udlandet at vende tilbage til Danmark. Stipendiet nedlægges i 2009.

2002

Udvalget for almen medicinsk forskning oprettes

Udvalget uddeler stipendier til forskning inden for almen medicin i Danmark. Fokus er på behandling, forebyggelse, almen medicinsk grundforskning eller organisation inden for fagområdet.

2004

Novo Nordisk Fondens Forelæsning afholdes 25. gang

Novo Nordisk Fondens Forelæsning afholdes 25. gang, da professor Peter Arner (foto) vælges til at tale under Scandinavian Society for the Study of Diabetes’ årsmøde i Trondheim. Prisen belønner en aktiv nordisk videnskabsmand, der har ydet en fremtrædende indsats inden for diabetesforskning eller -behandling.

2005

Ulf J. Johansson ny formand i Novo Nordisk Fonden

Palle Marcus fratræder som bestyrelsesformand i fonden og efterfølges af dr.techn. Ulf J. Johansson.

2005

Nordisk Netværk dannes

Nordisk netværk for forskning og forskeruddannelse i endokrinologi etableres i en femårig forsøgsperiode. Målet er at dygtiggøre nordiske forskere og styrke deres muligheder for at klare sig i den stigende globale konkurrence inden for biomedicinsk forskning. Elementerne i initiativet er uddeling af i alt 14 ph.d.- og postdoc stipendier, et årligt forskerkursus i Göteborg for stipendiaterne og deres vejledere samt midler til studieophold. Der afholdes fire kurser og fondens Jacobæus forelæsning bliver i de år en del af kurset. Ved udløbet forsøgsperioden erstattes initiativet af Novo Nordisk Fondens excellensprojekter (se 2008).

2006

Mads Øvlisen siger farvel

Mads Øvlisen udtræder af fondens bestyrelse og fratræder som bestyrelsesformand i Novo Nordisk A/S.

2007

Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research

Novo Nordisk Fonden bevilger 600 mio. kr. til etablering af Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet. Gennem højteknologiske studier af humane proteiner i syge og raske celler er det proteincentrets vision at afdækker molekylære årsager til en række sygdomme og bidrage til udviklingen af en ny og mere effektiv behandling. Centret indvies i 2009 og er i dag en del af fondens centerklynge, der består af fem forskningscentre i København og omegn.

Programmerne Pre-seed og seed etableres
Novo Nordisk Fonden og Novo A/S etablerer programmerne Pre-seed og Seed. Pre-seed-bevillinger gives til lovende life-science projekter, der stadig befinder sig i idéfasen. Støtten giver mulighed for at teste og udvikle projekter. Seed-programmet træder til, når projekterne er nået skridtet videre. Støtten går her til investeringer i nystartede virksomheder eller initiativer.

2008

Novo Nordisk Fondens excellensprojekter lanceres

Novo Nordisk Fondens excellensprojekter lanceres og tildeles yngre forskere i Norden inden for endokrinologi og eksperimentel fysiologi. Projekterne er femårige med en rammebevilling på fem mio. kr.

2009

Birgitte Nauntofte ny direktør for Novo Nordisk Fonden

Gert Almind fratræder som Novo Nordisk Fondens direktør og efterfølges af professor, dr.odont. Birgitte Nauntofte.

Den Nationale Biobank
Novo Nordisk Fonden bevilger i 2009-2010 i alt 118 mio. kr. til etablering af Den Nationale Biobank ved Statens Serum Institut. Biobanken bliver en af verdens største og giver for første gang forskere et samlet overblik over og adgang til op imod 15 millioner biologiske prøver fra det danske sundhedsvæsen. Biobanken øger dermed mulighederne for at forske i sygdommes årsager, forebyggelse og behandling. Biobanken åbnes 21. marts 2012 og er en del af fondens centerklynge.