menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/innovation-og-tidlig-kommercialisering/

Vores 10 støtteområder

Et samspil med samfundet

Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til projekter på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden efter opslag i åben konkurrence samt til projekter, vi selv har taget initiativ til. Formålet er at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.