menu
https://novonordiskfonden.dk/da/aktuelle-stoetteomraader/innovation-og-tidlig-kommercialisering/

Vores støtteområder

Bidrag til samfundet

Novo Nordisk Fonden uddeler støtte til projekter på baggrund af ansøgninger, der indsendes i åben konkurrence, samt til projekter, hvor fonden selv tager initiativet. Målet er at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.