menu
https://novonordiskfonden.dk/da/events/webinar-om-fondens-stoetteomraader-indenfor-non-diabetic-endocrinology/

Events og symposier

Viden er en vigtig ressource. En ressource som kan rumme svar på vores globale udfordringer, En ressource, som skal deles og udbredes, hvis den skal skabe forandring og komme flest muligt til gavn. Novo Nordisk Fondens symposier og events har til formål at danne rammer om deling af viden.