menu
https://novonordiskfonden.dk/da/timeline/2020/

2020

COVID-19-pandemien

Som reaktion på COVID-19-pandemien bevilger Novo Nordisk Fonden op til 250 mio. kr. til Statens Serum Institut i forbindelse med etableringen af et nationalt testcenter for den ny coronavirus. Bevillingen har til formål at bidrage til markant at øge antallet af danskere i den brede befolkning, der kan testes for, om man er smittet eller har været smittet med den ny coronavirus. Testaktiviteterne sættes i gang med det samme, og ambitionen er at kunne teste op mod 20.000 danskere om dagen. Det nye nationale testcenter, TestCenter Danmark, er forankret ved Statens Serum Institut og er etableret i et tæt samarbejde mellem stat, regioner, det nationale beredskab og sygehuse, herunder Rigshospitalet, samt Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk. Andre virksomheder, bl.a. Novozymes, bistår med udstyr. Novo Nordisk Fonden afsætter desuden 50 mio. kr. til akutindsats mod coronavirus-epidemien i Danmark til støtte af projekter, der søger at afbøde de sundhedsmæssige konsekvenser af coronavirus-epidemien i Danmark samt 20 mio. kr. til humanitære og udviklingsmæssige projekter, der skal afbøde konsekvenserne af COVID-19-pandemien i udsatte dele af verden.

2020

Data Science Initiativet

I 2020 åbnede Novo Nordisk Fonden op for Data Science Initiativet, som over en treårig periode har til formål at uddele 410 mio. kr. gennem fire bevillinger. Formålet med initiativet er at understøtte ambitiøse forskningsprogrammer og nationale infrastrukturer, at facilitere tværfagligt samarbejde samt tilbyde attraktive karriereveje og uddannelse af flere specialister inden for datavidenskab.

2020

LIFE og BII etableres som selvstændige fonde

Et højdepunkt for Novo Nordisk Fonden har været udskillelsen af fondens egne initiativer LIFE og BioInnovation Institute (BII) som selvstændige fonde. Som uafhængige fonde kan både LIFE og BII bedre udvikle og udfolde deres aktiviteter. For LIFE drejer det sig om skabe uddannelsesinitiativer, der styrker børn og unges naturvidenskabelige interesse og kompetencer, og for BII er missionen at fremme forskning, innovation og entreprenørskab inden for life science.

2021

Ny CEO i Novo Nordisk Fonden

Mads Krogsgaard Thomsen, koncerndirektør for Forskning og Udvikling i Novo Nordisk A/S, tiltræder som administrerende direktør i Novo Nordisk Fonden den 1. marts 2021. Han afløser Birgitte Nauntofte, der har været administrerende direktør siden 2009. Novo Nordisk Fonden har gennemgået en markant udvikling i de sidste ti år. Ved Birgitte Nauntoftes tiltrædelse i 2009 var der tre ansatte, og fonden uddelte ca. 200 mio. kr. årligt. Ved udgangen af 2020 var der 211 ansatte, og fonden uddelte ca. 5,5 mia. kr.

2021

The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center (CORC)

The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center er et missionsdrevet forskningscenter, hvor danske og internationale forskere vil udvikle løsninger til at nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren. Det vil de gøre på tværs af faggrænser og i samarbejde med forskellige sektorer. Ambition er, at fondens CO2 Research Center bliver en drivkraft i kampen mod den globale klimakrise.

2021

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Med en bevilling på op til 2,2 mia. kr. over en 10-årig periode ønsker Novo Nordisk Fonden i partnerskab med tre førende forskningsinstitutioner at åbne op for at skabe større indsigt i sygdomsmekanismer og udforske, hvordan man ved hjælp af stamceller kan reparere beskadiget væv og dyrke nye celler til størstedelen af menneskekroppens organer. Stamcellemedicin kan således bane vejen for nye behandlinger mod uhelbredelige sygdomme.

2021

Fonden indgår i et samarbejde med PlanBørnefonden

Novo Nordisk Fonden har bevilliget 200 mio. kr. til et samarbejde ledet af PlanBørnefonden, der skal sikre, at flere syrere får adgang til uddannelse og jobs. Ambitionen er at hjælpe op imod 48.000 unge syriske flygtninge samt andre unge i Jordan, som dagligt påvirkes af konflikten i Syrien.

2022

Ny 2030 strategi

I 2022 lancerede Fonden sin strategi frem mod 2030. Med sundhed, bæredygtighed og en styrkelse af det danske life science-økosystem som sine tre fokusområder har strategien til formål at fremme forskning og viden, der bidrager til løsningen af vores tids store samfundsmæssige udfordringer.

2022

Pandemic Antiviral Discovery (PAD)

COVID-19 pandemien har vist, at global sikkerhed på sundhedsområdet kræver bidrag fra både offentlige og private sektorer. Gennem PAD-initiativet vil Bill & Melinda Gates Foundation, Open Philanthropy og Novo Nordisk Fonden samarbejde med regeringer, akademiske institutioner og private aktører for at reducere den finansielle risiko ved udviklingen af nye antivirale lægemidler.

Pandemic Antiviral Discovery (PAD) har til formål at katalysere opdagelse og tidlig udvikling af antiviral medicin til brug ved fremtidige pandemier. Lige adgang til medicin er én af kerneprincipperne bag initiativet, og således vil partnerne bag initiativet sikre sig, at de opdagelser, som PAD understøtter, bliver gjort tilgængelige for borgere i lav- og mellem indkomstlande.

2022

Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT)

Land-CRAFT er det andet i en række af pionercentre i Danmark, som Uddannelses- og Forskningsministeriet har taget initiativ til. Forskningscentret skal finde løsninger på, hvordan vi kan udnytte samspillet mellem landbrug og natur, så vi kan få mest muligt ud af landbrugsjorden og samtidig mindske belastningen på biodiversitet og klima. Fonden har bevilliget 72,5. mio. kr. til centret over en 13-årig periode.

2022

Novo Nordisk Fonden lancerer nyt kvantecomputerprogram

Med en bevilling på 1,5 mia. kr. har Novo Nordisk Fonden investeret i udviklingen af den første funktionelle kvantecomputer. Kvantecomputeren skaber nye muligheder for udviklingen af medicin og kan bane vejen for nye indsigter i essentielle klimaproblematikker. Derudover er målsætningen for programmet at udvikle kvantehardware og algoritmer, som skal løse problemstillinger indenfor life-science.

2023

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Med lanceringen af Partnership for Education of Health Professionals (PEP) i 2023 tog Novo Nordisk Fonden endnu et skridt i indsatsen for a bekæmpe ulighed inden for sundhed. Fokus er rettet mod uddannelse af sundhedsprofessionelle i egne af Indien og Østafrika, hvor manglen er særligt stor. PEP-partnerskabet omfatter sundhedsmyndigheder, regeringer, universiteter og uddannelsesinstitutioner. Sammen med lokale partnere skal PEP understøtte uddannelsen af sundhedsprofessionelle for at fremme forebyggelse og behandling af ikke-smitsomme sygdomme, især kardiometaboliske sygdomme som diabetes og forhøjet blodtryk.

2023

Novo Nordisk Foundation Cellerator

Celleterapi er et medicinsk område i hastig udvikling. Ved at transplantere raske, levende celler er det muligt at gendanne væv og organer, der er beskadigede. Sådanne behandlingsformer gør det muligt at behandle selve sygdommen frem for symptomerne og potentielt kurere kroniske eller livstruende sygdomme. Novo Nordisk Fonden bevilgede i 2023 op til 950 mio. kr. til etablering af en laboratoriefacilitet, der skal hjælpe forskere med færdigudvikling og opskalering af nye celleterapier, så de kan testes på mennesker.

2023

Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI)

Novo Nordisk Foundation Initiative for Vaccines and Immunity (NIVI) har til formål at udvikle nye eller forbedrede vacciner mod nogle af de mest dødelige luftvejssygdomme. Novo Nordisk Fonden har i partnerskab med Københavns Universitet etableret dette banebrydende initiativ med indledende fokus på tuberkulose, influenza og gruppe A-streptokokker.