menu
https://novonordiskfonden.dk/da/
Vores vision er at forbedre menneskers sundhed samt samfundets og planetens bæredygtighed
Billede:
Life science and health data supercomputing infrastructure (DTU's Risø campus)