menu
https://novonordiskfonden.dk/da/
Vores vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed.
Billede:
Life science and health data supercomputing infrastructure (DTU's Risø campus)