menu
https://novonordiskfonden.dk/da/om-bevillinger/

Om bevillinger

Om bevillinger

Indholdsfortegnelse

Hvad går pengene til?

Novo Nordisk Fonden giver ca. 5 mia. kr. om året til almennyttige formål. De senere år har vi øget omfanget af vores uddelinger markant og i dag støtter vi mange forskellige formål særligt i Danmark og Norden. Men hvad går pengene til og hvad støtter vi egentlig? Det kan du høre mere om her.

Fondens Uddelinger

Novo Nordisk Fondens uddelinger går primært til at støtte forskning og projekter inden for biomedicin, bioteknologi, naturvidenskab, uddannelse og formidling, innovation, sygepleje, kunsthistorie samt humanitære og sociale formål.

Forskerne, der modtager støtte til forskningsprojekter, har publikationsfrihed og bestemmer selv hvordan forskningen i deres projekt skal prioriteres. Novo Nordisk Fonden får på ingen måde ejerskab til resultater af forskningen, der er støttet.

Uddelingerne foregår hovedsagelig på tre måder; som ’stand-alone’ bevillinger, bevillinger i åben konkurrence samt priser:

Bevillinger i åben konkurrence

Novo Nordisk Fonden uddeler årligt støtte inden for en lang række forskellige områder, der bliver offentliggjort via fondens hjemmeside. Der søges i fri konkurrence og alle ansøgninger fagfællevurderes af fondens komiteer og udvalg. Læs mere her.

Stand-alone bevillinger

Udover de bevillinger, der bliver tildelt i fri konkurrence, støtter fonden også en række ambitiøse strategiske initiativer, der kan få stor betydning for mennesker eller samfundet. Disse bevillinger vil som oftest være resultatet af længere tids samarbejde og dialog med fonden og i nogle tilfælde være udarbejdet i et fællesskab mellem fonden og bevillingsmodtageren. Til brug for kvalificeringen af projekterne vil der blive tilknyttet uafhængige nationale eller internationale eksperter, der vurderer projektets kvalitet, inden fondsbestyrelsen tages endelig stilling til en eventuelt bevilling.

Læs mere om stand-alone bevillinger under Research centers og Projekter og initiativer.

Priser

Novo Nordisk Fonden uddeler hvert år flere ærespriser for at anerkende og ære de mennesker, der har gjort en ekstraordinær indsats. Læs mere om vores priser her.