menu

Ejerskab

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Hvor kommer pengene fra?

 

Novo Holdings A/S

Novo Holdings er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes). Ud over dette ejerskab forvalter Novo Holdings også Novo Nordisk Fondens formue gennem:

 • Investeringer i life-science virksomheder på forskellige udviklingsstadier
  • I seed-fasen – den spæde begyndelse, hvor kapitalbehovet er beskedent
  • I venture-fasen – hvor den etablerede virksomhed skal videreudvikle sit forretningskoncept
  • I veldrevne, etablerede og profitable virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område, som eksempelvis Chr. Hansen
 • Finansielle investeringer – primært i aktier og obligationer

Ejerskabet i Novo Nordisk og Novozymes

Novo Nordisk Fondens vedtægter forpligter Fonden til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk og Novozymes.

Fonden ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk svarende til ca. 28 % af aktiekapitalen og ca. 75% af stemmerne. I Novozymes er de tilsvarende tal ca. 25 % af aktiekapitalen og ca. 71% af stemmerne.

A-aktierne i de to selskaber er unoterede og handles ikke. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i begge selskaber.

Læs mere om investeringerne i life-science-virksomheder på Novo Holdings A/S’ hjemmeside.

Indtægter og beskatning

Novo Nordisk Fonden modtager dividende fra Novo Holdings A/S.

Dividenderne er beskattet i de underliggende virksomheder i henhold til de danske regler om beskatning af selskaber.

Formueforhold, forpligtelser og “Det stabile fundament”

Novo Nordisk Fondens samlede formue forvaltes af Novo Holdings A/S, som tillige er forpligtet til at bevare bestemmende ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Formuen opdeles som:

 • Den vedtægtsmæssigt bundne formue,som hidrører hovedsageligt fra aktiebesiddelserne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Beholdningen af aktier (kapitalandele) i hver af de to virksomheder er ca.  28 % og ca. 25 %, fordelt på A-aktier og B-aktier. A aktierne er unoterede, handles ikke, og har en stemmevægt på 10 gange B-aktiens. De sikrer den bestemmende indflydelse i virksomhederne i kraft af den stemmeandel de repræsenterer.  Novo Nordisk Fonden er gennem Novo Holdings A/S forpligtet til at opretholde et finansielt beredskab med henblik på at kunne støtte Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S i tilfælde af behov for kapitaltilførsel.
 • Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue, som er den del af formuen, der ikke er bundet op til ejeskabet af i Novo Nordisk A/S eller Novozymes A/S.

Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue er placeret i:

 • Likvide finansielle reserver, som består af aktier i børsnoterede selskaber, virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditobligationer.
 • Langsigtede investeringer i selskaber inden for life-science og bioindustri.

Ikke alle aktiver kan umiddelbart omsættes til kontanter og en stor del af denne formue er underlagt erhvervsmæssige forpligtelser.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close