menu
https://novonordiskfonden.dk/da/om-fonden/ejerskab/

Ejerskab

Ejerskab

Novo Nordisk Fonden

Novo Nordisk Fondens investeringsaktiviteter varetages af det helejede datterselskab Novo Holdings. Novo Holdings har til formål at investere fondens formue bedst muligt, og dermed sikre fonden et tilfredsstillende økonomisk afkast.

Hvor kommer pengene fra?

 

Novo Holdings A/S

Novo Holdings er holdingselskab for selskaberne i Novo Gruppen (Novo Nordisk og Novozymes). Ud over dette ejerskab forvalter Novo Holdings også Novo Nordisk Fondens formue gennem:

 • Investeringer i life-science virksomheder på forskellige udviklingsstadier
  • I seed-fasen – den spæde begyndelse, hvor kapitalbehovet er beskedent
  • I venture-fasen – hvor den etablerede virksomhed skal videreudvikle sit forretningskoncept
  • I veldrevne, etablerede og profitable virksomheder på det biomedicinske og bioindustrielle område, som eksempelvis Chr. Hansen
 • Finansielle investeringer – primært i aktier og obligationer

Ejerskabet i Novo Nordisk og Novozymes

Novo Nordisk Fondens vedtægter forpligter Fonden til at bevare sit bestemmende ejerskab i Novo Gruppens to store børsnoterede selskaber: Novo Nordisk og Novozymes.

Fonden ejer A- og B-aktier i Novo Nordisk svarende til ca. 28 % af aktiekapitalen og ca. 75% af stemmerne. I Novozymes er de tilsvarende tal ca. 25 % af aktiekapitalen og ca. 71% af stemmerne.

A-aktierne i de to selskaber er unoterede og handles ikke. Stemmevægten på A-aktierne er 10 gange større end på B-aktierne i begge selskaber.

Læs mere om investeringerne i life-science-virksomheder på Novo Holdings A/S’ hjemmeside.

Indtægter og beskatning

Novo Nordisk Fonden modtager dividende fra Novo Holdings A/S.

Dividenderne er beskattet i de underliggende virksomheder i henhold til de danske regler om beskatning af selskaber.

Formueforhold, forpligtelser og “Det stabile fundament”

Novo Nordisk Fondens samlede formue forvaltes af Novo Holdings A/S, som tillige er forpligtet til at bevare bestemmende ejerskab i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S.

Formuen opdeles som:

 • Den vedtægtsmæssigt bundne formue,som hidrører hovedsageligt fra aktiebesiddelserne i Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S. Beholdningen af aktier (kapitalandele) i hver af de to virksomheder er ca.  28 % og ca. 25 %, fordelt på A-aktier og B-aktier. A aktierne er unoterede, handles ikke, og har en stemmevægt på 10 gange B-aktiens. De sikrer den bestemmende indflydelse i virksomhederne i kraft af den stemmeandel de repræsenterer.  Novo Nordisk Fonden er gennem Novo Holdings A/S forpligtet til at opretholde et finansielt beredskab med henblik på at kunne støtte Novo Nordisk A/S og/eller Novozymes A/S i tilfælde af behov for kapitaltilførsel.
 • Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue, som er den del af formuen, der ikke er bundet op til ejeskabet af i Novo Nordisk A/S eller Novozymes A/S.

Den ikke-vedtægtsmæssigt bundne formue er placeret i:

 • Likvide finansielle reserver, som består af aktier i børsnoterede selskaber, virksomhedsobligationer samt stats- og realkreditobligationer.
 • Langsigtede investeringer i selskaber inden for life-science og bioindustri.

Ikke alle aktiver kan umiddelbart omsættes til kontanter og en stor del af denne formue er underlagt erhvervsmæssige forpligtelser.

Læs mere om hvordan vores ejerskab af Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S udøves her (på engelsk): Engaged ownership

Charter

Det er Novo Nordisk Fondens ambition, at virksomhederne i Novo Gruppen (Novo Holdings A/S, Novo Nordisk A/S og Novozymes A/S) positionerer sig som internationalt anerkendte og betydende aktører inden for forbedring af sygdomsbekæmpelse og udnyttelse af naturens ressourcer.

Charter for virksomhederne i Novo Gruppen

Virksomheder i Novo Gruppen – nuværende såvel som kommende – skal gennem en målrettet indsats vise vilje og evne til at leve op til følgende kriterier, som udgør Novo Gruppens charter:

 • Virksomhedens produkter og serviceydelser gør en væsentlig forskel ved at forbedre menneskers livs- og arbejdsvilkår
 • Virksomheden betragtes som fornyer – med hensyn til teknologi, produkter, serviceydelser og/eller tilgang til markedet
 • Virksomheden er blandt de bedste inden for sit område og en udfordrende arbejdsplads
 • Virksomheden opnår konkurrencedygtige økonomiske resultater

Virksomheder i Novo Gruppen forpligter sig til:

 • Værdibaseret ledelse
 • Åben og ærlig dialog med sine interessenter
 • Løbende udvikling af
  • økonomisk ansvarlighed
  • miljømæssig ansvarlighed
  • social ansvarlighed
 • Rapportering i henhold til relevante, internationalt vedtagne, konventioner