Ansøg om midler
Humanitær

Vi støtter humanitære indsatser, der adresserer behovene for udsatte befolkningsgrupper, som er ramt af humanitære kriser

Humanitære kriser påvirker historisk mange mennesker, og det går især ud over de mest udsatte befolkningsgrupper, som ofte mangler adgang til basale fornødenheder som mad og sundhedsydelser. Målet med vores humanitære støtte er at redde liv og nedbringe sygdomsbyrde samt overdødelighed blandt mennesker ramt af humanitære kriser.”
Flemming Konradsen
Senior Vice President, Social & Humanitarian

Humanitære formål

Da August Krogh fik tilladelse til at fremstille insulin i Danmark, var det på betingelse af, at overskuddet fra salget af diabetesmedicin bl.a. skulle gå til humanitære formål. Således er støtte til humanitære formål nedfældet i fondens vedtægter og har været en dels af vores virke i 100 år.

Vi forstår humanitære formål som værende både udviklingsindsatser og humanitære indsatser i forbindelse med akutte humanitære kriser. Vores støtte til udviklingsindsatser falder ind under fondens uddelingsstrategi frem mod 2030, der inkluderer temaer som bekæmpelse af ulighed i sundhed samt øget fødevaresikkerhed. Læs mere om disse temaer under ”Hvad støtter vi?”.

Vores støtte til akutte humanitære indsatser ligger uden for vores uddelingsstrategi, men gives i henhold til fondens vedtægter.

Støtten til akutte humanitære indsatser følger to spor: Akutte humanitære bevillinger og åbne humanitære bevillinger.

Akutte humanitære bevillinger

Formålet med vores akutte humanitære bevillinger er at støtte humanitære indsatser, der har til hensigt at redde menneskeliv og nedbringe sygdomsbyrde og overdødelighed i de tidlige faser af større akutte kriser.

Akutte humanitære bevillinger kan blive aktiveret ved større og pludseligt opståede nødsituationer eller eskalerende humanitære kriser, hvor der ikke er den fornødne lokale kapacitet til at håndtere situationens omfang, kompleksitet og akutte behov.

Vi prioriterer støtte til humanitære indsatser med geografisk fokus på Østafrika, Mellemøsten og Sydasien.

Ved akutte humanitære bevillinger vurderes det i de enkelte tilfælde, hvilke samarbejdspartnere det vil være relevante at inddrage. Som udgangspunkt vil præference blive givet til følgende humanitære organisationer, som Fonden har identificeret som nøglepartnere:

  • Folkekirkens Nødhjælp
  • Dansk Røde Kors
  • FN’s Fødevareprogram (WFP)
  • Dansk Flygtningehjælp
  • UNHCR, FN’s Flygtningeorganisation
  • Verdenssundhedsorganisationen (WHO)

Åbne humanitære kald

Humanitære behov kan opstå som konsekvens af forskellige gensidigt forbundne faktorer, herunder ekstrem fattigdom, klimaforandringer, konflikter, katastrofer og flygtningesituationer. Formålet med vores åbne humanitære kald er at støtte humanitære aktører og det humanitære system i at identificere, tilpasse eller integrere forskning, læring og innovative tilgange med henblik på at forbedre kvaliteten af de humanitære indsatser og skabe bedre betingelser for mennesker, der er påvirket af humanitære kriser.

Vores åbne humanitære kald bliver slået op årligt, og kaldenes tematiske fokus kan variere fra år til år. Det geografiske fokus for de åbne humanitære kald er subsaharisk Afrika, Mellemøsten og Sydasien.

I 2023 bevilgede Novo Nordisk Fonden i alt 46,2 millioner kr. til ti projekter, som gennem forskning, læring og innovation vil kvalificere humanitære indsatser i nogle af de mest udsatte dele af verden. Det tematiske fokus for disse projekter er henholdsvis fødevaresikkerhed og sundhed, med et fælles tværgående mål om at styrke evnen til at håndtere klimaforandringer lokalt.