Ansøg om midler
Humanitær

Vi støtter indsatser, der hjælper udsatte befolkningsgrupper ramt af humanitære kriser

Humanitære kriser rammer historisk mange mennesker, og det går især ud over de mest udsatte befolkningsgrupper, som ofte mangler adgang til basale fornødenheder som mad og sundhedspleje. Målet med vores humanitære støtte er at skabe bæredygtige og inkluderende løsninger gennem innovation og læring.”
Flemming Konradsen
Senior Vice President, Social & Humanitarian

Fokus på humanitære behov

Humanitære behov opstår typisk med afsæt i flere forhold, som ekstrem fattigdom, konflikter, katastrofe, klimaforandringer, flygtningesituationer og de socioøkonomiske konsekvenser af COVID-19 pandemien. Målet med vores humanitære bevillinger er at yde støtte til kriseramte befolkningsgrupper med fokus på områder som sundhed, fødevaresikkerhed, levevilkår, uddannelse og beskyttelse.

Som led i fondens overordnede strategiske fokus på at bekæmpe ulighed i sundhed er sundhedsindsatser målrettet sårbare mennesker, der rammes af humanitære kriser, et gennemgående tema i vores humanitære bevillinger.

Vi prioriterer inkluderende løsninger hvor der er en helhedsorienteret tilgang til at støtte kriseramte befolkninger og som bidrager til blivende resultater.

Hvordan vi arbejder

For os er det afgørende, at de initiativer, vi støtter, er af højeste kvalitet og skaber de bedst mulige resultater for målgruppen.

Således skal indsatser være evidensbaserede med inddragelse af viden og læring fra tidligere indsatser, der har haft størst effekt.

Vi ser innovation og læring som centrale elementer i forhold til at udforske og dokumentere effektive måder at adressere humanitære behov og skabe inkluderende løsninger.

De indsatser vi støtter skal fremme lokal inddragelse og ejerskab for derved at sikre langtidsholdbare resultater, og kan inkludere mange forskellig aktiviteter, herunder levering af nødhjælp, kapacitetsopbygning, forebyggende foranstaltninger, fredsskabende tiltag og aktiviteter, der fremmer social sammenhængskraft, fortalervirksomhed, evalueringer og forskning.