Ansøg om midler
Life science

Et dansk life science-økosystem i verdensklasse vil hjælpe os til at takle fremtidens udfordringer

1

Uden stærk grundforskning kan vi ikke reagere hurtigt på uforudsete kriser

De helt store gennembrud sker ofte, hvor de mindst forventes. Derfor er det vigtigt at støtte den nysgerrighedsdrevne forskning. Grundforskning er også en forudsætning for at tackle sygdomsudbrud og de klimatiske forandringer.

2

Der er et kæmpe potentiale i at høste innovative ideer fra forskningen og fremme arbejde på tværs af forskningsområder

Vi skal blive bedre til at arbejde på tværs af faglige siloer og til at omsætte videnskabelige ideer til ny teknologi og produkter til gavn for sundhed og klima.

3

Vi vil bidrage til, at børn og unge begejstres og dygtiggør sig inden for naturvidenskab

Vi har brug for et vidensbaseret samfund og en arbejdsstyrke med stærke kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag for at løse store samfundsudfordringer og bygge en sund og bæredygtig fremtid.

Et stærkt og robust life science-økosystem er nødvendigt for at skabe nye løsninger. Life science-økosystemet består af et stærkt videnskabeligt miljø inden for medicin, bio-videnskab, naturvidenskab og tekniske discipliner - og understøttes af et uddannelses- og innovationssystem i verdensklasse.”
Lene Oddershede
Professor, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger

Projekter og initiativer, vi har støttet

Novo Nordisk Foundation Quantum Computing Programme

Pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Helix Lab – uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg

Forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab i Kalundborg skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Novo Nordisk Fonden støtter Helix Lab med 65 mio. kr. i en femårig projektperiode.

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 2.2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.

LIFE

Novo Nordisk Fonden vil bevilge op mod 1,9 mia. kr. LIFE Fondens landsdækkende undervisningsinitiativ over en 10-årig periode.

Naturfagsakademiet NAFA

NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

Nordic Innovation Fair – en speed-dating messe for nordiske forskere og internationale investorer

Formålet med messen er at fremvise de seneste og mest lovende forskningsprojekter med kommercielt potentiale indenfor life science, bæredygtighed, kunstig intelligens, digitalisering og robotik.