Ansøg om midler
Life science

Et dansk life science-økosystem i verdensklasse vil hjælpe os til at takle fremtidens udfordringer

1

Uden stærk grundforskning kan vi ikke reagere hurtigt på uforudsete kriser

De helt store gennembrud sker ofte, hvor de mindst forventes. Derfor er det vigtigt at støtte den nysgerrighedsdrevne forskning. Grundforskning er også en forudsætning for at tackle sygdomsudbrud og de klimatiske forandringer.

2

Der er et kæmpe potentiale i at høste innovative ideer fra forskningen og fremme arbejde på tværs af forskningsområder

Vi skal blive bedre til at arbejde på tværs af faglige siloer og til at omsætte videnskabelige ideer til ny teknologi og produkter til gavn for sundhed og klima.

3

Vi vil bidrage til, at børn og unge begejstres og dygtiggør sig inden for naturvidenskab

Vi har brug for et vidensbaseret samfund og en arbejdsstyrke med stærke kompetencer inden for de naturvidenskabelige fag for at løse store samfundsudfordringer og bygge en sund og bæredygtig fremtid.

Et stærkt og robust life science-økosystem er nødvendigt for at skabe nye løsninger. Life science-økosystemet består af et stærkt videnskabeligt miljø inden for medicin, bio-videnskab, naturvidenskab og tekniske discipliner - og understøttes af et uddannelses- og innovationssystem i verdensklasse.”
Lene Oddershede
Professor, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger