Ansøg om midler
Støtter

Hvad støtter vi?

Vi støtter en bred vifte af projekter og initiativer, der bidrager til at fremme menneskers sundhed og planetens bæredygtighed.

Vores fokusområder

Sundhed

Smitsomme sygdomme, diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er en trussel mod den globale folkesundhed.

Bæredygtighed

Vi skal løse klimakrisen og udvikle fremtidens fødevareproduktion, så vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Life science-økosystemet

Et stærkt life science-økosystem er en forudsætning for videnskabelige gennembrud og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer.


Udvalgte projekter og initiativer

AMR Action Fund – globalt initiativ mod antibiotikaresistens

En række af verdens førende medicinalselskaber og fonde har tilsammen rejst godt 6 mia. kr. til etableringen af AMR Action Fund. Ambitionen er at sikre, at der udvikles 2-4 nye antibiotika til patienter inden 2030.

Challenge Programme

The Novo Nordisk Foundation wishes to make significant contributions to the development and strengthening of the Danish research ecosystems, within research aimed at solving major challenges in health and the sustainability of society and the planet.

Center for sundt liv og trivsel

Udvikling af center, der skal være med til at sikre en sund vægt for børn.

Copenhagen Bioscience Cluster

The Copenhagen Bioscience Cluster er et Novo Nordisk Fonden-initiativ, der startede i 2007 med oprettelsen af ​​det første store forskningscenter, The Novo Nordisk Foundation Center for Protein Research ved Københavns Universitet.

Data Science Initiativet

Data Science Initiativet har til formål at understøtte ambitiøse forskningsprogrammer og nationale infrastrukturer, at facilitere tværfagligt samarbejde samt at tilbyde attraktive karriereveje og uddannelse af flere specialister inden for datavidenskab.

DTU Biosustain

Forskningscentret anvender bioteknologi, syntetisk biologi og dataanalyse for at udvikle grønnere, smartere og billigere metoder til at producere en lang række forbrugsprodukter

Helix Lab – uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg

Forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab i Kalundborg skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Novo Nordisk Fonden støtter Helix Lab med 65 mio. kr. i en femårig projektperiode.

Vi uddeler støtte til projekter på baggrund af ansøgninger, der indsendes i åben konkurrence, samt til projekter, hvor fonden selv tager initiativet. Målet er altid at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.
Mads Krogsgaard Thomsen, Professor, CEO, Novo Nordisk Fonden

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger
Uopfordrede

Uopfordrede henvendelser

Vi modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal henvendelser modtages efter nedenstående vejledning.