Ansøg om midler
Støtter

Hvad støtter vi?

Vi støtter en bred vifte af projekter og initiativer, der bidrager til at fremme menneskers sundhed og planetens bæredygtighed.

Vores fokusområder

Sundhed

Smitsomme sygdomme, diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme er en trussel mod den globale folkesundhed.

Bæredygtighed

Vi skal løse klimakrisen og udvikle fremtidens fødevareproduktion, så vi kan brødføde en stigende verdensbefolkning på en bæredygtig måde.

Life science-økosystemet

Et stærkt life science-økosystem er en forudsætning for videnskabelige gennembrud og udvikling af ny teknologi, der kan hjælpe med at løse store samfundsudfordringer.


Udvalgte projekter og initiativer
Vi uddeler støtte til projekter på baggrund af ansøgninger, der indsendes i åben konkurrence, samt til projekter, hvor fonden selv tager initiativet. Målet er altid at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, bæredygtigt samfund.
Mads Krogsgaard Thomsen, Professor, CEO, Novo Nordisk Fonden

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger
Uopfordrede

Uopfordrede henvendelser

Vi modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal henvendelser modtages efter nedenstående vejledning.