Ansøg om midler

Vores ledelse

Fondens ledelse sørger for, at de beslutninger fondens bestyrelse træffer bliver udmøntet, og er derudover ansvarlig for fondens aktiviteter og drift.

Organisation

Novo Nordisk Fondens ledelsesstruktur

Her kan du få et overblik over vores ledelsesstruktur.

Mads Krogsgaard Thomsen

Chief Executive Officer, Professor, DVM, PhD, DSc

Petrina Knowles Gjelstrup

Senior Vice President, People & Organisation

Søren Nedergaard

Chief Operating Officer

Steffen P. Lüders

Senior Vice President, Corporate affairs

Claus Felby

Senior Vice President, Biotech, Professor, PhD

Lene Oddershede

Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Professor

Paul Chiasson

Senior Vice President, Finance & Digitalisation

Martin Ridderstråle

Senior Vice President, Medical Science, Chief Medical Officer

Ole Falvig Ramsby

Senior Vice President, Legal, Attorney-at-law, LLM

Berith Bjørnholm

Senior Vice President, Education & Outreach, PhD

Arne Astrup

Senior Vice President, Obesity and Nutrition Science, professor, MD, DMSc

Peter Lawætz Andersen

Senior Vice President, Infectious Disease, Professor, DVM, DSc

Thomas Alslev Christensen

Senior Vice President, Impact, PhD

Mikkel Skovborg

Senior Vice President, Innovation

Flemming Konradsen

Senior Vice President, Social & Humanitarian

Sofie Singbrant Söderberg

Director, Head of Project & Portfolio Management, PhD

Anne Kahr Hällman

Director, Grant Management, PhD

Mads Krogsgaard Thomsen

Chief Executive Officer, Professor, DVM, PhD, DSc

Novo Nordisk Fonden

Mads Krogsgaard Thomsen blev udnævnt som administrerende direktør for Novo Nordisk Fonden i marts 2021.

Novo Nordisk

Mads Krogsgaard Thomsen blev ansat i Novo Nordisk i 1991, hvor han fungerede som chef for forskning i væksthormon. I 1994 blev han udnævnt til forskningsdirektør inden for Diabetes Research & Development, og fra november 2000 koncerndirektør for forskning og udvikling. Han var i denne forbindelse global ansvarlig for forskning i lægemidler og lægemiddeludstyr, CMC og global udvikling, medicinske, regulatoriske samt sikkerhedsmæssige anliggender i Novo Nordisk. Han har igennem tiden stået bag udviklingen af mere end 20 lægemidler.

Andre positioner og ledelsesopgaver

Mads Krogsgaard Thomsen er medlem af bestyrelsen for BB Biotech AG. Han har også været formand for KU, præsident for Akademiet for de Tekniske Videnskaber og været i redaktionskomité ved adskillige internationale, fagfællebedømte tidsskrifter. Derudover har han siden 2000 været adjungeret professor i farmakologi ved det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

Uddannelse

1991: Doktor i Veterinærvidenskab (dr.med.vet.), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Danmark.

1989: Ph.d., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Danmark.

1986: Cand.med.vet., Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, Danmark.

 

Kontakt

PA Heidi Toft
toft@novo.dk
+45 3079 0250

Petrina Knowles Gjelstrup

Senior Vice President, People & Organisation

Ansvarlig for udvikling og implementering af den strategiske og operationelle HR agenda, herunder;

 • Organisatorisk udvikling
 • HR Business partnering
 • Ledelsesudvikling
 • Talent attraction og talentstyring
 • Læring og udvikling
 • Rekruttering
 • Performance management
 • Lønsystemer og bonus

Ansat i fonden siden 2019.

Kontakt

Søren Nedergaard

Chief Operating Officer

Novo Nordisk Fonden

Søren Nedergaard blev ansat som fondens stabschef i marts 2021 og blev i august 2021 udnævnt som Chief Operating Officer.

Stillinger inden for videnskab, højere uddannelse og innovation

Inden han tiltrådte sin stilling i Novo Nordisk Fonden, var Søren Nedergaard ansat som vicedirektør og leder af Rektorsekretariatet på Københavns Universitet med ansvar for blandt andet direktions- og bestyrelsesbetjening, implementering af universitetets strategi og tværfakultært samarbejde om universitetets udvikling.

Søren har desuden siddet i forskellige stillinger i Uddannelses- og Forskningsministeriet i årene 2001-2018, herunder som kontorchef for politik og koordinering i ministeriets departement, og før det kontorchef samme sted med ansvar for videregående uddannelser.

Fra 2006 til 2009 var han udsendt som den første forsknings- og teknologiattaché hos Innovation Center Danmark i Silicon Valley, USA, hvor han havde til opgave at opbygge relationer mellem universiteter i San Franciscos Bay Area og Danmark. Søren Nedergaard har desuden været direktør for Danske Professionshøjskoler, der arbejder sammen med rektorer og skoler om at udvikle uddannelserne for undervisere, sygeplejersker og andre fagpersoner, der arbejder med sundhed og velfærd i Danmark.

Andre positioner og administrative pligter

Søren har repræsenteret Københavns Universitet som Senior Officer i European University Alliance (LERU) samt i International Alliance of Research Universities (IARU).

I 2018-2021 har han siddet i Greve Gymnasiums bestyrelse, herunder i en periode som fungerende bestyrelsesformand.

Uddannelse

Søren Nedergaard er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet.

Kontakt

Kontakt PA

Senior PA, Merete Madslund

Steffen P. Lüders

Senior Vice President, Corporate affairs

Overordnet ansvarlig for såvel Novo Nordisk Fondens som Novo Holdings’ kommunikationsaktiviteter.

 • Ansvarlig for intern og ekstern kommunikation
 • Ansvarlig for fondens og Novo Holdings’ stakeholder relations
 • Ansvarlig for fondens og Novo Holdings’ public affairs

Ansat i fonden siden 2016.

 

Kontakt

Claus Felby

Senior Vice President, Biotech, Professor, PhD

Overordnet ansvarlig for etablering og tildeling af Novo Nordisk Fondens bevillinger og aktiviteter inden for bioteknologisk forskning. Området dækker industri, fødevarer, planter og miljø. Eksempler på initiativer:

 • Strategiske tiltag, eksempelvis Novo Nordisk Fondens centre og Challenge programmer inden for området
 • Bevillinger i åben konkurrence
 • Kontakt til interessenter i det nationale og internationale forskningslandskab inden for bioteknologi

Ansat i fonden siden 2019.

Kontakt

Kontakt PA

Lene Oddershede

Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Professor

Overordnet ansvarlig for etablering og tildeling af Novo Nordisk Fondens bevillinger og aktiviteter inden for naturvidenskabelig, teknisk og interdisciplinær forskning. Herunder:

 • Strategiske tiltag, eksempelvis Novo Nordisk Fonden’s centre og Challenge programmer inden for nat-tek området
 • Bevillinger i åben konkurrence, eksempelvis Investigator karriereprogrammerne i nat-tek og de interdisciplinære Synergy programmer
 • Kontakt til interessenter i det nationale og internationale forskningslandskab inden for nat-tek området.

Ansat i fonden siden 2019.

Kontakt

Kontakt PA

Senior Manager, PA Pernille Julø Risegaard

Paul Chiasson

Senior Vice President, Finance & Digitalisation

Kontakt

pch@novo.dk

Martin Ridderstråle

Senior Vice President, Medical Science, Chief Medical Officer

Leder af Medical Science, et af Fondens Programområder, og de fire teams Biomedicine, Translational Medicine, Clinical Medicine og Strategic Partnerships, og medlem af Executive Leadership Team.

Ansvarlig for Novo Nordisk Foundations aktiviteter relaterede til åbne kald indenfor de medicinske videnskaber og strategiske initiativer, som Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Nationalt Genom Center, Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease, Novo Nordisk Foundation reNew Center for Stem Cell Medicine, de seks Steno Diabetes Centrene i Danmark og Grønland, den Danske Diabetes Akademi, og den Danske Kardiovaskulære Akademi.

Ansat i fonden siden 2020.

Kontakt

Senior PA, Charlotte Hinge

Ole Falvig Ramsby

Senior Vice President, Legal, Attorney-at-law, LLM

Overordnet ansvarlig for Legal og Board Secretariat funktionerne i Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings.

Advokat.

Ansat i Fonden siden 2019.

Kontakt

PA, Marianne Enevold
+45 2680 8086
men@novo.dk

Berith Bjørnholm

Senior Vice President, Education & Outreach, PhD

Overordnet ansvarlig for Novo Nordisk Fondens uddelinger indenfor naturvidenskabelig uddannelse og formidling og indenfor forskning i kunst og kunsthistorie samt aktiviteter relateret hertil.

 • Ansvarlig for Education & Outreach-aktiviteter
 • Ansvarlig for uddelinger inden for Kunst og Kunsthistorie

Ansat i fonden siden oktober 2015.

Arne Astrup

Senior Vice President, Obesity and Nutrition Science, professor, MD, DMSc

Ansvarlig for at udvikle og etablere et nyt nationalt center til fremme af sund vægt gennem samarbejdsorienteret forskning, innovation og udvikling af evidensbaserede interventioner og forebyggelsesindsatser med særligt fokus på børn og deres familier.

Ansat i fonden siden 2020.

Kontakt

PA, Maia Cecille McCarthy

Peter Lawætz Andersen

Senior Vice President, Infectious Disease, Professor, DVM, DSc

Ansvarlig for at lede Novo Nordisk Fondens initiativer inden for infektionsmedicin, vaccineforskning og epidemisk beredskab. Hovedfokus er på vacciner, immunitet og udvikling af antiviral medicin.

Aktiviteter omfatter:

 • Pandemic Antiviral Discovery-initiativet (PAD)
 • Udvikling af the Novo Nordisk Foundation Institute for Vaccines and Immunity
 • Kontakt til og interaktion med stakeholdere inden for de nationale såvel som internationale miljøer for immunitetsforskning

Ansat i Novo Nordisk Fonden siden 2021.

Kontakt

Kontakt PA

PA, Susan Nielsen

Thomas Alslev Christensen

Senior Vice President, Impact, PhD

Ansvarlig for Novo Nordisk Fondens impact assessment, analyser, CSR og datarapportering.

 • Effektmåling og monitorering (”impact assessment strategy”)
 • Fondens rapportering om uddelinger og uddelingspolitik
 • Fondens CSR rapportering til samfundet
 • Data Warehouse og rapporteringer til fonden

Ansat i fonden siden august 2014.

Kontakt

Mikkel Skovborg

Senior Vice President, Innovation

Ansvarlig for Novo Nordisk Fonden aktiviteter inden for innovation og entreprenørskab.

Ansat i Novo Nordisk Fonden siden 2016.

Kontakt

Kontakt PA

Flemming Konradsen

Senior Vice President, Social & Humanitarian

Støtte udvikling og implementering af forsknings- og udviklingsprogrammer indenfor global sundhed. Udvikle partnerskaber med akademiske institutioner, myndigheder og civilsamfundsorganisationer i Danmark og i udlandet indenfor global sundhed. Bidrage til globaliseringen af Fondens aktiviteter.

Ansat i fonden siden 2022

Kontakt

Sofie Singbrant Söderberg

Director, Head of Project & Portfolio Management, PhD

Har ansvar for overvågning, udvikling og forvaltning af NNF Portfolio og NNF Portfolio Board, som sikrer strategisk tilpasning af projekter af høj kvalitet.

Formand for udvalget for uopfordrede ansøgninger.

Koordinering af ledermøder mellem Novo Nordisk Fonden, universiteter og Novo Gruppens virksomheder.

Ledelse af udvikling og eksekvering af Bioscience Cluster-aktiviteter for at stimulere samarbejde og øge international indflydelse og branding af forskning i Danmark.

Ansat i fonden siden 2018.

Kontakt

Anne Kahr Hällman

Director, Grant Management, PhD

 

Ansvarlig for Novo Nordisk Fondens Grant Management Team og håndteringen af fondens aktive bevillinger. Herunder ansvar for:

 • Ledelsesmæssig og organisatorisk udvikling af Grant Management Teamet
 • Det primære kontaktpunkt for fondens bevillingshavere
 • Monitorering og opfølgning på fondens aktive bevillinger
 • Udfærdigelse af grant agreements
 • Den løbende udvikling af processer, der er koblet til håndteringen af fondens aktive bevillinger både internt og eksternt

Ansat i fonden siden 2021

Kontakt

aha@novo.dk

Kontakt PA

PA & Team Coordinator, Gunnar Näsman
+45 2444 4405
gna@novo.dk

Bestyrelsen

Vores bestyrelse

Lars Rebien Sørensen

Bestyrelsesformand

Marianne Philip

Næstformand

Jakob Müller

Medlem

Lars Fugger

Medlem

Lars Munch

Medlem

Mads Grøn

Medlem

Liselotte Højgaard

Medlem

Steen Riisgaard

Medlem

Stig Strøbæk

Medlem

Lars Rebien Sørensen

Bestyrelsesformand

Bestyrelsesformand, Forstkandidat, medlem af en række bestyrelser.

Lars Rebien Sørensen har været medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2017.

Bestyrelsesformanden kan kontaktes via   
PA Trine Sewohl
+45 2065 5135
tse@novo.dk

Marianne Philip

Næstformand

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2014.

Jakob Müller

Medlem

Medarbejderrepræsentant, Environmental Consultant.

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden marts 2022. Senest valgt i marts 2022 for en fire-årig periode.

Lars Fugger

Medlem

Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2013.

Lars Munch

Medlem

Cand. merc. ved Handelshøjskolen i København

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2018.

Mads Grøn

Medlem

Medarbejderrepræsentant, auditør

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden marts 2018. Senest valgt i marts 2022 for en fire-årig periode.

Liselotte Højgaard

Medlem

Professor, dr.med.

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden marts 2018.

Steen Riisgaard

Medlem

MSc, Københavns Universitet. Direktør.

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden 2013.

Stig Strøbæk

Medlem

Medarbejderrepræsentant, Elektriker

Medlem af Novo Nordisk Fondens bestyrelse siden marts 2022. Senest valgt i marts 2022 for en fire-årig periode.