Ansøg om midler

Uopfordrede henvendelser

Vi modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal henvendelser modtages efter nedenstående vejledning.

Guidelines for uopfordrede henvendelser

Novo Nordisk Fonden modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal henvendelser modtages efter nedenstående vejledning.

Generel henvendelse

For generelle spørgsmål vedrørende støttemuligheder, bedes du venligst indsende en kort beskrivelse af dit spørgsmål samt kontaktoplysninger ved at benytte ’Generel henvendelse’ knappen herunder.

For at lette vores behandling af din henvendelse, vil du blive bedt om at angive det relevante NNF støtteområde som din henvendelse relaterer til. Hvis du ikke ved, hvilket støtteområde der er mest relevant for din henvendelse, bedes du vælge ’Other’, hvorefter din henvendelse vil blive fordelt til relevant område.

Interessetilkendegivelse

For at indlede en dialog med NNF omkring en projektidé, der falder inden for vores støtteområder, men hvor der ikke kan søges om støtte igennem vores åbne opslag, indsendes en interessetilkendegivelse ved at benytte ’Interessetilkendegivelse / Ansøgning’ knappen herunder for at tilgå NNF NORMA ansøgningsportal. Bemærk venligst, at der for indsendelse af en interessetilkendegivelse skal oprettes en NORMA profil.

Indsendelsen inkluderer, men er ikke begrænset til: Beskrivelse af ansøger, institution/tilknytning, kort projektbeskrivelse, estimeret støttebeløb. Bemærk, at uopfordrede interessetilkendegivelser, der udvikler sig til projektansøgninger, undergår peer review på lige fod med alle andre projektansøgninger, og indsendelsen af en interessetilkendegivelse skal derfor ikke anses som en fast-track proces.

Ansøgning

For at indsende en uopfordret ansøgning, der falder inden for NNF’s støtteområder, men hvor der ikke kan søges om støtte igennem vores åbne opslag, indsendes ansøgningen ved at benytte ’Interessetilkendegivelse / Ansøgning’ knappen herunder for at tilgå NNF NORMA ansøgningsportal. Bemærk venligst, at der for indsendelse af en uopfordret ansøgning skal oprettes en NORMA profil.

Indsendelsen inkluderer, men er ikke begrænset til: Beskrivelse af ansøger, institution/tilknytning og samarbejdspartnere, projektansøgning og detaljeret budget. Bemærk, at uopfordrede ansøgninger, der er vurderet til potentielt at være relevante for støtte, undergår peer review på lige fod med alle andre projektansøgninger, og indsendelsen af en uopfordret ansøgning skal derfor ikke anses som en fast-track proces.

Novo Nordisk Fonden støtter normalt IKKE:

  • Sponsorering til afholdelse og/eller deltagelse i kongresser eller videnskabelige møder, bortset fra dem der relaterer til områder specificeret på Novo Nordisk Fondens hjemmeside
  • Kulturelle events inklusiv teater, koncerter, kunstudstillinger, film, musik produktion og/eller distribution samt bogudgivelser
  • Løn, stipendier eller anden støtte til personlig uddannelse, herunder studierejser
  • Vedligeholdelse, drift eller administration af institutioner, organisationer og institutter
  • Udgifter til konstruktion eller renovering af bygninger, faciliteter eller monumenter
  • Drift og vedligehold af sportsklubber, ungdomsklubber og andre interesseorganisationer.
  • Personlige midler til forbedring af sociale vilkår, rekreations- kursus- og kurophold.
  • Projekter med kommercielle interesser og aktiviteter eller sponsorering.