Ansøg om midler
Sundhed

Vi bidrager til bedre forebyggelse og behandling af sygdomme, der truer den globale sundhed

1

På 10 år er forekomsten af kardiometaboliske sygdomme steget med over 26 %

Over en halv milliard mennesker på verdensplan lever i dag med genetisk og livsstilsbetingede lidelser som diabetes, svær overvægt og hjerte-kar-sygdomme (også kaldet kardiometaboliske sygdomme).

2

Mennesker har ikke lige muligheder for et sundt liv og behandling

Den stigende ulighed i sundhed er ikke kun et problem for det enkelte menneske. Det har også store omkostninger for familier og samfundet.

3

Hvert år dør ca. 1,3 mio. mennesker på grund af resistente infektioner

Der et akut behov for, at vi på internationalt plan opbygger et mere effektivt beredskab til håndteringen af antibiotikaresistens samt nye virusser.

Vi ønsker at hjælpe mennesker til at leve et sundere liv. Derfor støtter vi forskning, der skaber større indsigt i menneskers sundhed, trivsel og sygdom og baner vejen for at løse nogle af de store udfordringer på området og forbedre vores sundhedspleje.”
Martin Ridderstråle
Chief Medical Officer, Senior Vice President, Medical Science

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger

Projekter og initiativer, vi har støttet

Lighthouse Consortium on Obesity Management (LightCOM)

Partnership for Education of Health Professionals (PEP)

Med Partnership for Education of Health Professionals (PEP) tager Novo Nordisk Fonden et skridt i retning af at reducere ulighed i sundhed ved at styrke uddannelsen af sundhedspersonale i landdistrikter i Indien og Østafrika.

Pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Coronavirus initiativer

Novo Nordisk Fonden støtter en række initiativer med det formål at bidrage til at afbøde konsekvenserne af coronapandemien.

PIG-PARADIGM – forskning i grises tarmflora

Novo Nordisk Fonden har bevilget 150 millioner kroner til et interdisciplinært forskningsprojekt, der kan bane vejen for at reducere brugen af antibiotika i griseproduktionen.

AMR Action Fund – globalt initiativ mod antibiotikaresistens

En række af verdens førende medicinalselskaber og fonde har tilsammen rejst godt 6 mia. kr. til etableringen af AMR Action Fund. Ambitionen er at sikre, at der udvikles 2-4 nye antibiotika til patienter inden 2030.

Novo Nordisk Foundation Center for Genomic Mechanisms of Disease

Med en bevilling på 290 mio. kr. over en femårig periode har fonden støttet etableringen af et nyt center for genomforskning ved Broad Institute i Boston, USA.

Novo Nordisk Foundation Center for Stem Cell Medicine (reNEW)

Novo Nordisk Fonden har bevilget op til 2.2 mia. kr. over en 10-årig periode til centeret, som er etableret i et partnerskab imellem tre førende forskningsinstitutioner.