Ansøg om midler
Hvem er vi?

Hvem er vi?

Vi er en dansk erhvervsdrivende fond. Vi er karakteriseret som en nonprofit organisation og støtter almennyttige formål ved hjælp af midler, der stammer fra vores ejerskab af og investeringer i selskaber og andre finansielle aktiver.

100 års fejring

Novo Nordisk Fonden fylder 100 år

100 år er gået siden vores grundlæggere skabte det, der nu er Novo Nordisk Fonden. Vi er sikre på, at de ville synes, at verden er et meget bedre sted end den, de levede i.

Når vi markerer vores hundrede år, bekræfter Novo Nordisk Fonden sin forpligtelse til at være en katalysator, der forbedrer menneskers og planetens sundhed. Vi er opmærksomme på det ansvar, der følger med at være en ressourcestærk organisation. Vi lover at være gennemsigtige omkring vores arbejde, involvere vores interessenter i udformningen af vores strategier og adressere de bekymringer, som nogle kan have med den videnskab og teknologi, som vi støtter. Kun på denne måde kan vi vinde vores interessenters tillid og få en meningsfuld indflydelse sammen.

Læs mere
Medarbejdere

Medarbejdere

Skal du have fat i en bestemt medarbejder? Klik her for at se vores kontaktliste.

Værdier

Når vi uddeler støtte, gør vi det med udgangspunkt i tre værdier:

Mål og værdier
Ambition

Vi stræber efter en formålsdrevet arbejdskultur, hvor enkeltpersoner og teams motiveres til at bringe nye innovative ideer til live. Vi er klar til at tage risici og bestræber os på at tage ved lære, hver gang vi ikke lykkes. Vi stræber efter at opnå de højeste standarder, og vi tror, at man kun kan gøre en forskel og skabe et bedre samfund, hvis folk med de skarpeste idéer arbejder sammen. Vi har modet til at drømme, at vi kan bidrage til at ændre verden og at vi kan opnå dette i samarbejde med andre.

Forpligtelse

Vi stræber efter at skabe positiv forandring i samfundet, så vi kan opnå vores vision. Vi søger konstant at udvikle vores færdigheder, udfordre os selv og forblive nysgerrige for at kunne excellere i en omskiftelig verden. Vi bringer kolleger og eksterne interessenter sammen for at realisere det fulde potentiale af vores projekter. Vi bestræber os på at følge op på vores projekter på lang sigt, samtidig med at vi løbende tilpasser os de skiftende omstændigheder.

Respekt

Vi står altid på mål for, hvad vi gør, samtidig med at vi respekterer andres synspunkter. Vi anerkender, at tid er afgørende i kampen mod store udfordringer, så vi sikrer at kolleger og interessenter inddrages så tidligt som muligt og på den bedst mulige måde. Vi anerkender, at vi har et unikt potentiale til at hjælpe med at forbedre folks liv og vores samfund, og som en naturlig konsekvens af dette har vi også et stort ansvar for at gøre bedst brug af vores mandat. Vi stræber altid efter at have en åben dialog internt såvel som eksternt. Nysgerrighed over for andres synspunkter og parathed til at udfordre vores egen forståelse af ting er af afgørende betydning for, at vi fortsat kan udvikle læringskulturen i vores organisation.