Ansøg om midler
Grants

Hvordan arbejder vi?

Vi støtter forskning, innovation, patientbehandling og sociale og humanitære formål gennem en bred vifte af bevillinger. Derudover uddeler vi en række priser til fremme af videnskab og uddannelse.
Globale udfordringer kræver globale løsninger og internationalt samarbejde. Derfor vil vi i de kommende år tage initiativ til flere større projekter med inddragelse af samarbejdspartnere, hvor der arbejdes på tværs af sektorer, forskningsdiscipliner og landegrænser.”
Søren Nedergaard
Chief Operating Officer, Novo Nordisk Fonden

Vores fem bevillingsmodeller

Vi har forskellige modeller for, hvordan vi bevilger støtte til aktiviteter.

Bevillinger i åben konkurrence

Vi uddeler løbende forskningsbevillinger gennem åbne opslag, som henvender sig til akademiske forskningsmiljøer. Forskere kan søge om finansiering af egne forskningsprojekter, og der søges i fri konkurrence om et begrænset antal bevillinger.

De fleste bevillinger gives som projektbevillinger af kortere varighed med det ansøgte projekt som omdrejningspunkt. Der gives dog også andre typer bevillinger, herunder længerevarende forskningsleder-bevillinger, der gives til forskere på forskellige karrieretrin, hvor fokus både er på projektet og på ansøgerens egen mulighed for at udvikle sig som forsker.

Ud over vores tre strategiske fokusområder – sundhed, bæredygtighed og en styrkelse af life science økosystemet – støtter vi også humanitære indsatser samt kunsthistorisk forskning gennem åbne opslag. Læs mere om de specifikke bevillinger under ”Ansøg om midler”.

Enkeltstående strategiske bevillinger

Vi giver støtte i form af enkeltstående strategiske bevillinger til projekter og initiativer, der falder inden for vores fokusområder. Beslutningen om støtte træffes på baggrund af en fagfællebedømmelse af det pågældende projekt eller initiativ.

Bevillingerne kan være i form af projektbevillinger, forskningsleder-bevillinger, fellowships, infrastrukturbevillinger, forskningsprogrammer, forskningscentre forskningscenterbevillinger eller andet.

Partnerskaber

Bevillinger, der gives i forbindelse med samarbejder med offentlige partnere såvel som med private partnere.

Impact-investeringer

Bevillinger, som er målrettet selskaber, fx startups, og ofte er udformet som lån og investeringer, hvor formålet er at støtte aktiviteter med en positiv samfundsmæssig effekt. The Repair Impact Fund er et eksempel på en sådan impact-investering.

Egne initiativer

Bevillinger til egne initiativer, som typisk søsættes af lokale enheder internt i fonden men senere bliver spunnet ud, fx som uafhængige fonde, efter bestyrelsens godkendelse. The BioInnovation Foundation og LIFE Foundation er eksempler på egne initiativer.

Portfolio Board

I fonden har vi nedsat et Portfolio Board, der løbende overvåger og evaluerer vores portefølje af eksisterende bevillingsprogrammer, projekter og initiativer samt vores planlagte aktiviteter. Formålet er at sikre, at vores støtteaktiviteter på tværs af fokusområder afspejler fondens strategiske målsætninger og at de har den ønskede effekt.

ÅBEN KONKURRENCE

Bevillinger i åben konkurrence

Vi uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhedsvidenskab, naturvidenskab, uddannelse og formidling, bæredygtighed, innovation såvel som sociale og humanitære initiativer. Alle vores opslag annonceres på fondens hjemmeside.

Læs mere

Vores priser

Vi uddeler årligt en række priser til personer, der har gjort en særlig indsats inden for videnskabelig forskning eller naturfaglig uddannelse.

Læs mere