Ansøg om midler
Bevillinger

 

Vores bevillingsmodeller

Vi har forskellige modeller for, hvordan vi bevilger støtte til aktiviteter.

Bevillinger i åben konkurrence

Vi uddeler løbende forskningsbevillinger gennem åbne opslag, som henvender sig til akademiske forskningsmiljøer. Forskere kan søge om finansiering af egne forskningsprojekter, og der søges i fri konkurrence om et begrænset antal bevillinger.

De fleste bevillinger gives som projektbevillinger af kortere varighed med det ansøgte projekt som omdrejningspunkt. Der gives dog også andre typer bevillinger, herunder længerevarende forskningsleder-bevillinger, der gives til forskere på forskellige karrieretrin, hvor fokus både er på projektet og på ansøgerens egen mulighed for at udvikle sig som forsker.

Ud over vores tre strategiske fokusområder – sundhed, bæredygtighed og en styrkelse af life science økosystemet – støtter vi også humanitære indsatser samt kunsthistorisk forskning gennem åbne opslag. Læs mere om de specifikke bevillinger under ”Ansøg om midler”.

Enkeltstående strategiske bevillinger

Vi giver støtte i form af enkeltstående strategiske bevillinger til projekter og initiativer, der falder inden for vores fokusområder. Beslutningen om støtte træffes på baggrund af en fagfællebedømmelse af det pågældende projekt eller initiativ.

Bevillingerne kan være i form af projektbevillinger, forskningsleder-bevillinger, fellowships, infrastrukturbevillinger, forskningsprogrammer, forskningscentre forskningscenterbevillinger eller andet.

Partnerskaber

Bevillinger, der gives i forbindelse med samarbejder med offentlige partnere såvel som med private partnere.

Impact-investeringer

Bevillinger, som er målrettet selskaber, fx startups, og ofte er udformet som lån og investeringer, hvor formålet er at støtte aktiviteter med en positiv samfundsmæssig effekt. The Repair Impact Fund er et eksempel på en sådan impact-investering.

Egne initiativer

Bevillinger til egne initiativer, som typisk søsættes af lokale enheder internt i fonden men senere bliver spunnet ud, fx som uafhængige fonde, efter bestyrelsens godkendelse. The BioInnovation Foundation og LIFE Foundation er eksempler på egne initiativer.

IP Funding Grants

Vores IP Funding Grants gives til danske universiteter som finansiel støtte til etablering af intellektuelle rettigheder. Bevillingerne skal hjælpe til at oprette og sikre immaterielle rettigheder (IPR) i forbindelse med projekter, som er støttet af fonden. Læs mere om bevillingerne under “Terms and Conditions for IP Funding Grants”.

Portfolio Board

I fonden har vi nedsat et Portfolio Board, der løbende overvåger og evaluerer vores portefølje af eksisterende bevillingsprogrammer, projekter og initiativer samt vores planlagte aktiviteter. Formålet er at sikre, at vores støtteaktiviteter på tværs af fokusområder afspejler fondens strategiske målsætninger og at de har den ønskede effekt.

Uopfordrede henvendelser

Vi modtager et stort antal henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger uden for opslag. For at kunne foretage en effektiv behandling af alle uopfordrede henvendelser, interessetilkendegivelser og ansøgninger til Novo Nordisk Fonden skal henvendelser modtages her.

Åben konkurrence

Ansøgning om midler

Vi har flere bevillingsområder, og inden for hvert område er det muligt at ansøge om støtte via fondens åbne konkurrence (Grants in open competition). Her kan du læse mere om, hvordan du ansøger om en bevilling.

Ansøgning om midler

Bevillinger

Administration af din bevilling

Læs mere om, hvordan du skal administrere en bevilling og hvilke generelle informationer, du har brug for som bevillingsmodtager.

Administration af din bevilling

Bevillinger

Regler og politikker

Ifølge vores generelle vilkår og betingelser skal alle vores bevillingsmodtagere til enhver tid overholde gældende lovgivning, bestemmelser, standarder og etiske normer.

Regler og politikker

Bevillinger

Hvad vi har støttet

Læs mere om de projekter og personer, som vi har givet støtte til. Du kan se en liste over bevillingsmodtagere og finde artikler om noget af den forskning og nogle af de projekter, vi har finansieret.

Hvad vi har støttet

Bevillinger

Hvad støtter vi ikke?

Læs mere om, hvilke områder og projekter, vi ikke støtter.

Hvad støtter vi ikke
Åben konkurrence

FAQ - hvad er bevillinger?

Her kan du se de oftest stillede spørgsmål om bevillinger og ansøgning.