Ansøg om midler
WHSBL

Whistleblower

Novo Nordisk Fonden og Novo Holdings A/S har implementeret en whistleblower-ordning, der giver personer mulighed for anonymt at informere fonden om eventuelle overtrædelser af fondens Code of Conduct. Ved overtrædelse kan fonden bl.a. give en advarsel eller kræve, at en bevilling betales tilbage.

WHSBL

Whistleblower-ordning

Whistleblowerordningen har formål at tilskynde transparens og øge ansvarlighed i fondens egen og dens samarbejdspartneres adfærd.

Fonden har indgået en aftale med et advokatfirma, der modtager henvendelserne gennem whistleblowerordningen. Herefter igangsættes en intern proces afhængig af henvendelsens karakter.

For at sikre høj sikkerhed og anonymitet, indskriv venligst nedenstående web-adresse i en ny fane/vindue for at få adgang til whistleblowerordningen.

novonordiskfonden.whistleblowernetwork.net