Ansøg om midler
Bæredygtighed

Vi ønsker at fremme viden og løsninger, der støtter den grønne omstilling i samfundet

1

Jordens økosystemer belastes af den måde, vi driver landbrug på

Vi skal blive bedre til at forstå samspillet mellem landbrug og natur, så vi kan optimere brugen af vores landbrugsarealer og samtidigt værne om biodiversiteten.

2

Verden styrer mod en global temperaturstigning på 2,7 grader

Mængden af klimagasser i jordens atmosfære skal reduceres kraftigt, hvis vi skal tøjle den globale opvarmning.

3

Vi har brug for nye og bedre fødevarer for at mætte en stigende verdensbefolkning

I 2050 skal der produceres 60 % mere mad, end vi gør i dag. Hvis vi skal brødføde jordens befolkning, skal vi omlægge vores fødevareproduktion og kostvaner.

Vi er nødt til at ændre vores tilgang til landbrug og fødevareproduktion af hensyn til den voksende befolkning og planetens sundhed – og vi har travlt. Heldigvis rummer biologien mange af løsningerne på de udfordringer, vi står overfor.”
Claus Felby
Professor, Senior Vice President, Biotech

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger