Ansøg om midler
Bæredygtighed

Vi ønsker at fremme viden og løsninger, der støtter den grønne omstilling i samfundet

1

Jordens økosystemer belastes af den måde, vi driver landbrug på

Vi skal blive bedre til at forstå samspillet mellem landbrug og natur, så vi kan optimere brugen af vores landbrugsarealer og samtidigt værne om biodiversiteten.

2

Verden styrer mod en global temperaturstigning på 2,7 grader

Mængden af klimagasser i jordens atmosfære skal reduceres kraftigt, hvis vi skal tøjle den globale opvarmning.

3

Vi har brug for nye og bedre fødevarer for at mætte en stigende verdensbefolkning

I 2050 skal der produceres 60 % mere mad, end vi gør i dag. Hvis vi skal brødføde jordens befolkning, skal vi omlægge vores fødevareproduktion og kostvaner.

Vi er nødt til at ændre vores tilgang til landbrug og fødevareproduktion af hensyn til den voksende befolkning og planetens sundhed – og vi har travlt. Heldigvis rummer biologien mange af løsningerne på de udfordringer, vi står overfor.”
Claus Felby
Professor, Senior Vice President, Biotech

Vores bevillinger

Novo Nordisk Fonden uddeler bevillinger på baggrund af ansøgninger i åben konkurrence og støtter en lang række forskellige områder inden for sundhed, bæredygtighed og life science.

Sådan ansøger du Se vores bevillinger

Projekter og initiativer, vi har støttet

Plant2Food

Ny samarbejdsplatform skal sætte fart på udviklingen af plantebaserede fødevarer.

DTU Biosustain

Forskningscentret anvender bioteknologi, syntetisk biologi og dataanalyse for at udvikle grønnere, smartere og billigere metoder til at producere en lang række forbrugsprodukter

Pioneer Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures (Land-CRAFT)

Bedre forståelse af samspillet mellem landbrug og natur skal bane vej for grøn omstilling i landbruget

Pionercenter for kunstig intelligens

Kunstig intelligens skal bidrage til at løse store samfundsudfordringer

Helix Lab – uddannelses- og forskningscenter i Kalundborg

Forsknings- og uddannelsescentret Helix Lab i Kalundborg skal tiltrække studerende på kandidatniveau fra ind- og udland. Novo Nordisk Fonden støtter Helix Lab med 65 mio. kr. i en femårig projektperiode.

PIG-PARADIGM – forskning i grises tarmflora

Novo Nordisk Fonden har bevilget 150 millioner kroner til et interdisciplinært forskningsprojekt, der kan bane vejen for at reducere brugen af antibiotika i griseproduktionen.

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Center vil udvikle viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende CO2 fra atmosfæren og derved bidrage til at bremse de globale temperaturstigninger.

Research Leader Programme

Novo Nordisk Fondens nye forskningslederprogram giver forskere mulighed for at udføre ambitiøse projekter, afdække komplicerede problemstillinger og udvikle nye teknikker og metoder. Programmet har samtidig til formål at understøtte den fortsatte udvikling af topforskere.