Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden Støtter Ny Fond Med Fokus På Social Ansvarlighed

Novo Nordisk Fonden har bevilget 25 mio. kr. til at støtte sociale formål. Midlerne går til oprettelsen af Danmarks første sociale kapitalfond, der skal investerer i sociale virksomheder. Sociale virksomheder fremmer beskæftigelsesmuligheder, aktivt medborgerskab og en fast tilknytning til arbejdsmarkedet for marginaliserede grupper i samfundet.

Mange mennesker i Danmark er uden for arbejdsmarkedet på grund af problemer af fysisk, psykisk eller social karakter.

Med en bevilling på 25 mio. kr. til medfinansiering af etablering af en ny fond med et socialt formål, Den Sociale Kapitalfond Invest, ønsker Novo Nordisk Fonden at understøtte, at flere mennesker fra kanten af arbejdsmarkedet kan komme i arbejde.

Den Sociale Kapitalfond Invest, der etables i et tæt samarbejde mellem en række fonde, skal investere i mindre virksomheder, som kan forene en positiv social udvikling med øgede chancer for virksomhedernes overlevelsesmuligheder. Fonden vil have fokus på mindre virksomheder i Danmark og Sydsverige inden for handel, fremstilling og service. Fælles for virksomhederne er, at de skal have et stærkt vækstpotentiale og en særlig social ansvarlighed, bl.a. i form af mål om at ansætte medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet, bidrage til udviklingen i et udsat lokalområde eller udvikle varer og tjenesteydelser, som hjælper udsatte mennesker.

”Med bevillingen til etableringen af den nye sociale fond ønsker Novo Nordisk Fonden at bidrage til, at der opnås en positiv social effekt for marginaliserede personer i det danske samfund, bl.a. gennem skabelse af arbejdspladser og dermed aktivt medborgerskab,” siger Birgitte Nauntofte, adm. direktør i Novo Nordisk Fonden.

Det er også et formål med Den Sociale Kapitalfond Invest, at den skal sikre et økonomisk afkast til sine investorer.