menu
https://novonordiskfonden.dk/da/committees/komite-for-forskning-i-kunst-og-kunsthistorie/

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie udmønter fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning til projekter inden for kunsthistorisk forskning og stipendier inden for kunsthistorie, kunst og kuratering til forskere tilknyttet et dansk universitet. Forskningen skal fortrinsvis udføres i Danmark, og gives til et selvstændigt forskningsprojekt eller til en klart afgrænset del af et større forskningsprojekt inden for kunsthistorisk forskning.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt uddelingsbudget på DKK 30 mio. inden for dette forskningsfelt, fordelt på projektstøtte (DKK 3 mio.), fire Mads Øvlisen postdocstipendier (DKK 6 mio.), fem Mads Øvlisen ph.d.-stipendier (DKK 10 mio.), to investigator grants i kunsthistorie (DKK 8 mio.) og to årlige Gæsteprofessorater i kunst og kunsthistorie (DKK 3 mio).

Komiteen forestår desuden afholdelsen af Novo Nordisk Fondens Kunstfaglige Dag, en gang om året, i samarbejde med fonden.

Komiteen er en videreførelse af det tidligere Humanioraudvalget, som fonden havde nedsat i 1979, og som evaluerede ansøgninger om støtte til områder inden for humanistisk forskning. Komiteen bar dette navn frem til år 2000, da fonden lagde sig fast på at prioritere støtte til kunsthistorisk forskning og ændrede navnet på komiteen tilsvarende. Mads Øvlisen har desuden været medlem i komiteen siden 2006.

Komiteen består af en formand og fem øvrige medlemmer. Medlemmer vælges af fondsbestyrelsen ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Jacob Wamberg
Formand
Professor, Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark
Har været medlem siden 2012.
Mads Øvlisen
Medlem
Adjungeret Professor, Copenhagen Business School, København, Danmark
Har været medlem siden 2006.
Maria Fabricius Hansen
Medlem
Lektor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2016.
Marianne Torp
Medlem
Førsteinspektør og seniorforsker i Den Kongelige Maleri- og Skulptursamling, Statens Museum for Kunst
Har været medlem siden 2016.
Gertrud Sandqvist
Medlem
Professor og rektor, Kunstakademiet i Malmø, Lunds Universitet, Sverige
Har været medlem siden 2019.
Øystein Sjåstad
Medlem
Lektor, Institut for Filosofi, Idé- og Kunsthistorie og Klassiske Sprog, Oslo Universitet, Norge
Har været medlem siden 2019.