Ansøg om midler

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie

Komite for Forskning i Kunst og Kunsthistorie udmønter fondsbestyrelsens bevillingsbeslutning til projekter inden for kunsthistorisk forskning og stipendier inden for kunsthistorie, kunst og kuratering til forskere tilknyttet et dansk universitet. Forskningen skal fortrinsvis udføres i Danmark, og gives til et selvstændigt forskningsprojekt eller til en klart afgrænset del af et større forskningsprojekt inden for kunsthistorisk forskning.

Fondsbestyrelsen har fastsat et årligt uddelingsbudget på DKK 35,25 mio. inden for dette forskningsfelt, fordelt på projektstøtte (DKK 3 mio.), fem Mads Øvlisen postdocstipendier (DKK 9 mio.), fem Mads Øvlisen ph.d.-stipendier (DKK 12,25 mio.), to investigator grants i kunsthistorie (DKK 8 mio.) og to årlige Gæsteprofessorater i kunst og kunsthistorie (DKK 3 mio).

Komiteen forestår desuden afholdelsen af Novo Nordisk Fondens Kunstfaglige Dag, en gang om året, i samarbejde med fonden.

Komiteen er en videreførelse af det tidligere Humanioraudvalget, som fonden havde nedsat i 1979, og som evaluerede ansøgninger om støtte til områder inden for humanistisk forskning. Komiteen bar dette navn frem til år 2000, da fonden lagde sig fast på at prioritere støtte til kunsthistorisk forskning og ændrede navnet på komiteen tilsvarende. Mads Øvlisen har desuden været medlem i komiteen siden 2006.

Komiteen består af en formand og fire øvrige medlemmer. Medlemmer vælges af fondsbestyrelsen ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg, som beskrevet i fondens vedtægter. Nuværende medlemmer er angivet nedenfor.

Maria Fabricius Hansen

Forperson

Professor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2016.

Mads Øvlisen

Medlem

Tidligere direktør for Novo Nordisk A/S
Har været medlem siden 2006.

Gertrud Sandqvist

Medlem

Professor, Kunstakademiet i Malmø, Lunds Universitet, Sverige
Har været medlem siden 2019.

Øystein Sjåstad

Medlem

Professor, Institut for Filosofi, Idé- og Kunsthistorie og Klassiske Sprog, Oslo Universitet, Norge
Har været medlem siden 2019.

Mathias Danbolt

Medlem

Professor, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet.
Har været medlem siden 2022.

Helle Brøns

Medlem

PhD, kurator, Sorø Kunstmuseum, Danmark.
Har været medlem siden 2023.