menu
https://novonordiskfonden.dk/da/nyheder/stipendiater-i-sygeplejeforskning-fejret-ved-det-aarlige-nursing-research-symposium/

Stipendiater i sygeplejeforskning fejret ved det årlige Nursing Research Symposium

Stipendiater i sygeplejeforskning fejret ved det årlige Nursing Research Symposium

12 okt 2021

Novo Nordisk Fonden uddeler hvert år op til 12,6 mio. kr. til ph.d.- og postdoc-stipendier inden for sygeplejeforskning. I år blev fejringen af de seneste to års modtagere af stipendierne slået sammen som en del af arrangementet Nursing Research Symposium 2021, der blev afholdt under temaet ”Research in health and well-being among older adults”.

Arrangementet afholdes en gang om året, men måtte i 2020 aflyses pga. COVID-19. I år blev symposiet afholdt delvist fysisk og delvist online. Forventningen er, at det næste år kan afholdes fysisk, da et af formålene med arrangementet netop er, at deltagerne kan møde hinanden for at styrke det faglige netværk og dele viden.

Næste års symposium afholdes d. 20. april 2022 under temaet “Nursing approaches to symptom management – diversity in interventions and outcomes”.

De seks modtagere af ph.d.-stipendierne er:

Louise Ingerslev Roug (2019)
Projekttitel: INTACTatHome: INTravenous AntiCancer Treatment at Home for children and adolescents – a multimodal interventional feasibility study
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

 

 

 

Maja Thøgersen (2019)
Projekttitel: Early prevention and predictors of obesity in children exposed to gestational diabetes during pregnancy
Institution: Steno Diabetes Center Copenhagen/Aarhus Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ena Lindhart Thomsen (2019)
Projekttitel: ParTNer-STEPs: Parents in
Transition- a Nurse-led Support and
Transfer Education Program
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

 

 

Malene Eiberg Jensen (2020)
Projekttitel: Digital self-harm – Social Media and its impact on Non-Suicidal Self-Injury and suicidal behavior. A Longitudinal Mixed Method Study
Institution: Københavns Universitet

 

 

 

 

 

 

 

 

Mille Guldager Christiansen (2020)
Projekttitel: SystematiC nurse-led cONsultations based oN Electronic patient-reported outcome among women with gynecological Cancer during chemoTherapy (The CONNECT Study)
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

 

 


Maja Pedersen (2020)
Projekttitel: Symptom identification and management in patients with hematological malignancy during outpatient treatment and care
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De seks modtagere af postdoc-stipendierne er:

Pia Søe Jensen (2019)
Projekttitel: “i like to keep my leg!” Early detection of risk factors for lower extremity amputation and nurse-led nutritional intervention
Institution: Hvidovre Hospital

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Højager Nielsen (2019)
Projekttitel: Post-extubation swallowing difficulties in the ICU – ICU-Swallow
Institution: Hospitalsenheden Vest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeanette Finderup (2019)
Projekttitel: A life with dignity from the very beginning to the end with or without dialysis treatments, for patients with chronic kidney failure
Institution: Aarhus Universitetshospital

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Holmegaard Nørskov (2020)
Projekttitel: Sexual health in patients with hematologic malignancy: Sexual symptom assessment and management
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

 

 

 

Rikke Langballe (2020)
Projekttitel: Navigate – Improving survival in vulnerable lung cancer patients through nurse navigation: a multicenter randomized controlled trial
Institution: Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter

 

 

 

 

 

 

 

 

Laura Krone Larsen (2020)
Projekttitel: Cognitive function and
health-related quality of life in survivors
after neurointensive care. An
observational multicenter cohort study.
COGNI study.
Institution: Rigshospitalet

 

 

 

 

 

Ansøgninger til ph.d.- og postdoc-stipendier for 2021 er lige nu under evaluering, og stipendiemodtagerne vil få besked i slutningen af året.

Beløbet for ph.d.-stipendierne er op til 2,0 mio. kr., mens beløbet for postdoc-stipendierne er op til 2,2 mio. kr.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen, Communications Partner, +45 2367 3226, sla@novo.dk