menu
https://novonordiskfonden.dk/da/priser/novo-nordisk-fondens-naturfagslaererpris/

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris

Inspirerende undervisning

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris er målrettet engagerede og dygtige lærere i fagene fysik/kemi, biologi, geografi og matematik.

Prisen har til formål at anerkende og synliggøre en særlig indsats inden for naturfaglig undervisning i grundskolens udskoling.

Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris uddeles årligt og er delt i to priser; en til en lærer øst for Storebælt og en til en lærer vest for Storebælt. Hver pris består af en sum på DKK 250.000 bestående af en personlig hæderspris på DKK 50.000 og DKK 200.000 til skolen. Andelen, som tilfalder skolen, skal anvendes til udvikling af den naturfaglige undervisning (fx indkøb af eksperimentelt udstyr, opgradering af lokaler, ekskursioner eller efteruddannelse).

Prisen uddeles til en lærer efter indstilling fra dennes skoleleder eller skolebestyrelse. Børn/unge, forældre og kolleger opfordres til at foreslå kandidater til skolelederen og bestyrelsen, som så kan indstille via linket ved ansøgningsinfo. En eller flere lærere samt teams på op til tre personer fra samme skole kan indstilles. Hvis prisen gives til et team, modtager prismodtagerne hver DKK 25.000. Novo Nordisk Fondens Naturfagslærerpris kan ikke modtages af lærere fra samme skole i de følgende fire år efter prismodtagelse, men tidligere indstillede kandidater, der ikke har modtaget prisen, må gerne genindstilles.

Blandt de indstillede kandidater udvælges prismodtagerne af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser.

Priserne bliver overrakt på Big Bang konferencen den 6. april 2022. Prismodtagerne opfordres til at deltage i en paneldebat med prismodtagere af Novo Nordisk Fondens Natur- og Teknologilærerpris, Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris, Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Læreruddannelsen samt Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen.

Se Novo Nordisk Fondens andre priser her.

Tidligere modtagere

Årstal
Modtager