menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/bioinnovation-institute/

BioInnovation Institute

BioInnovation Institute

UDVIKLING OG MODNING AF FORSKNINGSPROJEKTER

BioInnovation Institute (BII) er et stort nyt center, hvor de bedste forskere og iværksættere kan få hjælp til at udvikle og modne forskningsprojekter indtil det tidspunkt, hvor det er muligt at tiltrække finansiering på markedsmæssige vilkår.

Forskere og iværksættere fra universiteter, hospitaler, virksomheder eller fra andre nationale eller internationale forsknings- og iværksættermiljøer kan komme ind i BII i alle faser afhængigt af, hvor langt ens forskningsprojekt er i modningsprocessen.

BII er et nationalt initiativ med internationalt udsyn, som vil få sin fysiske placering i København for at skabe en synergi med allerede eksisterende forskningsmiljøer og laboratoriefaciliteter. Der er tale om en langsigtet satsning på 10 år, hvor Novo Nordisk Fonden til selve etableringsfasen, som vil strække sig over de kommende tre år, har besluttet at uddele en bevilling på 392 mio. kr.

”Vi håber at kunne markere Danmark som et stærkt nordeuropæisk kraftcenter for modning af life science-forskning og start-ups, så investorer fra ind- og udland vil se dansk life science som et attraktivt område at investere i. Derved kan løsningerne blive til gavn for alle og på sigt skabe nye virksomheder og arbejdspladser,” siger Sten Scheibye.

 

BIOINNOVATION INSTITUTE ER BYGGET OP OM FIRE FASER

Discoveryfasen vil BII tiltrække dygtige forskere og iværksættere fra ind- og udland fra forskningsmiljøer på universiteter og hospitaler for at skabe samarbejde om nye banebrydende ideer og opfindelser på tværs af fagområder.

Transitionsfasens primære tilbud er at teste lovende projekter i et accelerationsforløb, hvor de gode forskningsideer videreudvikles, og der udarbejdes udviklingsplaner. Hertil vil blive tilknyttet eksperter og mentorer.

Incubationfasen omfatter projekter, hvor der er etableret et start-up-selskab. Her vil projekterne have et betydeligt potentiale for at kunne blive udviklet videre.

BII vil i transitions- og incubationsfaserne støtte start-up-selskaber med risikovillig kapital og sparring via adgang til et netværk af eksperter inden for start-up-miljøet, finansiering, jura og andre forretningskritiske områder for start-ups, så de udvikles henimod at blive økonomisk bæredygtige. Når start-up-virksomhederne kan tiltrække ekstern finansiering, så ideerne kan udmøntes i konkrete løsninger, forlader de incubationsfasen.

Growthfasen omfatter start-up-selskaber, der er så udviklede, at de har tiltrukket finansiering fra eksterne investorer. Her vil de kunne benytte sig af BII’s faciliteter på markedsmæssige vilkår.

 

DEN TREÅRIGE ETABLERINGSFASE:

I den treårige etableringsfase vil fokus være på at opbygge Transition og Incubation. Derved vil den allerede eksisterende forskning i miljøerne hurtigt kunne få gavn af mulighederne i BII. I denne periode vil BII være forankret i Novo Nordisk Fonden.

Novo Nordisk Fondens bestyrelse vil efter evaluering af etableringsfasen træffe beslutning om en bevilling til at etablere BII som en selvstændig fond i år 4 – 10. Når dette sker vil alle aktiviteter og resultater i BII fra de første tre år blive stillet til rådighed for denne fond. Dermed bliver der mulighed for at bruge de første tre år på at opbygge et fundament, som skal sikre, at BII kommer godt fra start.