Ansøg om midler

BioInnovation Institute

I 2017 etablerede Novo Nordisk Fonden initiativet BioInnovation Institute (BII) målrettet life science startups. I 2021 blev BII spundet ud som en selvstændig erhvervsdrivende fond med en bevilling fra Novo Nordisk Fonden på op til 3,5 mia. kr. over de første 10 år.

Projekt data

Projekt website

Kontakt

Mikkel Skovborg
Senior Vice President, Innovation, Novo Nordisk Fonden

BII Fonden – hjælp til modning og kommercialisering af life science-løsninger

Vejen fra forskningsidé til et færdigudviklet produkt eller en løsning som er klar til kommercialisering er lang, og den vanskeliggøres ofte af mangel på de rette faciliteter, kompetencer og finansieringsmuligheder. For at adressere dette problem etablerede Fonden i 2017 life science-inkubatoren BioInnovation Institute (BII), med det formål at fremme forskning, innovation og entreprenørskab inden for life science.

BII tilbyder bevillinger og lån i den tidlige fase for udvikling og kommercialisering af forskningsbaserede løsninger. Derudover får start-ups i BII’s portefølje støtte til virksomhedsudvikling, laboratorie- og kontorfaciliteter samt adgang til et globalt netværk. Målet er at hjælpe entreprenører med at udvikle og modne deres forskningsprojekter, så de kan tiltrække villige investorer og dermed bidrage til udviklingen af nye løsninger inden for farma, bioindustri og sundhedsteknologi.

Med etableringen af BII som en selvstændig fond bevarer Novo Nordisk Fonden sit aktive engagement i BII’s aktiviteter, men samtidigt åbner det op for, at andre organisationer og fonde kan tage del i den langsigtede finansiering. Fra oprindeligt at være tiltænkt danske og nordiske iværksættere modtager BII nu flere og flere ansøgninger fra internationale start-ups, hvorved initiativet er med til at tiltrække life science-talenter til Danmark.

Læs mere på BII’s hjemmeside.