menu
https://novonordiskfonden.dk/da/projekter-og-initiativer/novo-nordisk-foundation-co2-research-center/

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Atmosfærisk CO2 er en af hovedårsagerne til de menneskeskabte klimaforandringer. Hvis man for alvor skal bremse de globale temperaturstigninger, er det ikke nok at reducere vores CO2-udledninger. Vi skal også trække CO2 ud af atmosfæren og genanvende den i produkter, der i dag er baseret på kulstof udvundet af fossile brændsler som eksempelvis olie og kul.

I The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center samles en række førende danske og internationale forskere i verdens første forskningscenter, der på tværs af faggrænser og sektorer arbejder henimod et fælles mål: At skabe løsninger, der gør det muligt nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren ved at indfange, bearbejde og genanvende CO2 fra atmosfæren og produktionsanlæg og anvende det som råstoffer i nye produkter.

Ambition er, at The Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center bliver en drivkraft i kampen mod den globale klimakrise.

Novo Nordisk Fonden har bevilget 630 mio. kr. til etableringen af centret, som bliver forankret ved Aarhus Universitet og foruden værtsuniversitetet består af seks satellitinstitutioner i USA, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Centret vil desuden samarbejde med en række industripartnere og andre internationale universiteter.

Herunder kan du se, hvordan centret vil arbejde med at indfange og bearbejde CO2: