Ansøg om midler

Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center

Centret udvikler viden og teknologi, som kan bruges til at indfange og genanvende carbondioxid (CO2) fra atmosfæren og derved bidrage til at bremse de globale temperaturstigninger.

Projekt data

År
2021
Bevillingsbeløb
630 mio. kr.

Atmosfærisk CO2 er en af hovedårsagerne til de menneskeskabte klimaforandringer. Hvis man for alvor skal bremse de globale temperaturstigninger, er det ikke nok at reducere vores CO2-udledninger. Vi skal også trække CO2 ud af atmosfæren og genanvende den i produkter, der i dag er baseret på kulstof udvundet af fossile brændsler som eksempelvis olie og kul.

I Novo Nordisk Foundation CO2 Research Center (CORC) samles en række førende danske og internationale forskere i verdens første forskningscenter, der på tværs af faggrænser og sektorer arbejder henimod et fælles mål: At skabe løsninger, der gør det muligt nedbringe mængden af CO2 i atmosfæren ved at indfange, bearbejde og genanvende CO2 fra atmosfæren og produktionsanlæg og anvende det som råstoffer i nye produkter.

Ambition er, at CORC bliver en drivkraft i kampen mod den globale klimakrise.

Novo Nordisk Fonden bevilgede 630 mio. kr. til etableringen af centret, som er forankret ved Aarhus Universitet og foruden værtsuniversitetet består af seks satellitinstitutioner i USA, Norge, Tyskland, Holland og Danmark. Centret samarbejder desuden med en række industripartnere og andre internationale universiteter.

Herunder kan du se, hvordan centret arbejder med at indfange og bearbejde CO2:

Læs mere her.

Udgivet
22 September 2021
Udgivet
21 September 2021