Ansøg om midler
Events og symposier

Er der tilstrækkeligt fokus på Natur/teknologi?

1. november 2023

Natur/teknologi-faget i 1.-6. klasse er det største naturfaglige fag i folkeskolen med et anbefalet minimumstimetal på i alt 360 timer. Fagets grundelementer skal findes i det praktisk eksperimenterende og faget er samtidigt alment dannende, og bidrager til at skabe rammer for omverdensforståelse og lægger grunden til at arbejde med overbygningsfagene biologi, geografi og fysik/kemi.

I praksis har faget imidlertid en række udfordringer, som vi er nødt til at få taget hånd om. Det har blandt andet fået nogle forskere og undervisere til at kalde det et forsømt fag og stille spørgsmål ved fagets kvalitet.

På konferencen inviteres deltagere til at diskutere ny viden, analysere fagets udfordringer og møde relevante oplægsholdere – og ikke mindst praktikere. Samtidig vil deltagere blive præsenteret for de gode løsninger, der arbejdes på ude i skolerne, og nogle perspektiver på, hvad der skal til for at løfte faget.

Konferencen er arrangeret af Novo Nordisk Fonden i samarbejde med Villum Fonden og Naturfagsakademiet (NAFA). Naturfagsakademiet tilrettelægger konferencens faglige indhold.

Hvis du er interesseret i at deltage, men ikke er blevet inviteret, er du velkommen til at skrive til [email protected].

For mere information

Thomas Dyreborg Andersen
Senior Project Manager
+45 7730 1501 [email protected]
Johan Jansen
Project Manager
+45 5192 0414 [email protected]
  • Dato
    12:00
  • Tilmeldingsfrist
    1. november 2023
  • Hvem kan deltage
    Inviterede