Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2023

Kontakt

Charlotte Drusebjerg
Senior Grant Lead
+45 3527 6565

Nominer din kandidat til den Naturvidenskabelige Gymnasielærerpris 2023

Prisen uddeles til en gymnasielærer (stx, htx eller hf) i fagene fysik, kemi, biologi, naturgeografi, bioteknologi, geovidenskab, astronomi, teknologi, teknikfag og/eller matematik eller til et team på op til tre lærere efter indstilling fra gymnasielærerens rektor eller bestyrelse. Elever, forældre og kolleger, der er tilknyttet ungdomsinstitutionen kan komme med forslag, men indstillingen skal foregå via rektor eller bestyrelse. Den indstillede gymnasielærer skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 25. november 2022 kl. 12.00.

Kandidater til prisen indstilles ved at udfylde skemaet nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet lærer kan tages i betragtning. Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2023.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 22. marts 2023, hvor prismodtagere opfordres til at deltage i en paneldebat. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.