Ansøg om midler

Novo Nordisk Fondens Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen 2023

Kontakt

Charlotte Drusebjerg
Senior Grant Lead
+45 3527 6565

Nominer din kandidat til Pris til Naturfagsundervisere på Pædagoguddannelsen 2023

Prisen uddeles til en underviser på pædagoguddannelsen inden for specialiseringen dagtilbudspædagogik med et særligt fokus på science-pædagogik, matematisk opmærksomhed og bæredygtighed efter indstilling fra uddannelsesleder, dekan eller rektor. Studerende og kolleger, der er tilknyttet professionshøjskolen kan komme med forslag til kandidater, men indstillingen skal foregå via uddannelsesleder, dekan eller rektor. Den indstillede underviser skal være indforstået med at blive indstillet.

Deadline for indsendelse af indstillinger er den 25. november 2022 kl. 12.00.

Kandidater til prisen indstilles ved at udfylde skemaet nedenfor. Ud for evalueringskriterierne kan anføres en begrundelse, gerne med eksempler (max 1000 anslag pr. felt). Bemærk, at ikke alle kriterier behøver at være mødt, for at en indstillet underviser kan tages i betragtning. Prismodtagerne udvælges af Komite for Novo Nordisk Fondens Undervisningspriser og vil blive kontaktet direkte i løbet af februar 2023.

Prisen uddeles ved en reception på Big Bang konferencen den 22. marts 2023, hvor prismodtagere opfordres til at deltage i en paneldebat. Læs mere om prisen og se tidligere modtagere her.