Ansøg om midler

Novo Nordisk Fonden fylder 100 år

Nogle siger, at verden er ved at falde fra hinanden.

Andre siger, at det aldrig har været et bedre sted.

100 år er gået siden vores grundlæggere skabte det, der nu er Novo Nordisk Fonden. Vi er sikre på, at de ville synes, at verden er et meget bedre sted end den, de levede i.

Gennem de sidste hundrede år har vi støttet mange af verdens bedste videnskabsfolk – pionerer, der gennem deres banebrydende forskning og innovation har bidraget til at besejre sygdomme og forbedre menneskers sundhed. Det vil vi fortsætte med.

Den hurtige udvikling og udbredelse af COVID-19-vacciner baseret på mRNA-teknologi viste, hvor hurtigt det globale samfund kan reagere på en kritisk udfordring. Mange andre videnskabelige og teknologiske fremskridt rummer lige så lovende eller endnu større potentiale. Kunstig intelligens og maskinlæring, genredigering, kvanteberegning, stamcellebaserede terapier og digitale teknologier til fjernlevering af sundhedspleje, for at nævne nogle få.

Vi vil også støtte videnskaben og hjælpe med at skalere og implementere nye løsninger, der kan drive den tiltrængte grønne omstilling af landbrug, industri og samfundet som helhed. Den hurtige vækst og faldende omkostninger ved vedvarende energikilder, såsom sol- og vindkraft, er en kæmpe inspiration. Løbende teknologiske fremskridt inden for eksempelvis CO2-opsamling og -lagring, bæredygtigt landbrug og mere energieffektive løsninger giver yderligere grund til optimisme.

Når vi markerer vores hundrede år, bekræfter Novo Nordisk Fonden sin forpligtelse til at være en katalysator, der forbedrer menneskers og planetens sundhed. Vi er opmærksomme på det ansvar, der følger med at være en ressourcestærk organisation. Vi lover at være gennemsigtige omkring vores arbejde, involvere vores interessenter i udformningen af vores strategier og adressere de bekymringer, som nogle kan have med den videnskab og teknologi, som vi støtter. Kun på denne måde kan vi vinde vores interessenters tillid og få en meningsfuld indflydelse sammen.

Verden falder ikke fra hinanden. Men det skal være et bedre sted for alle.

 

Det startede med en rejse....

… En rejse, drevet af videnskabelig nysgerrighed, videbegærlighed, lyst til at ændre verden, forretningssans og samfundssind. Tilsat et usædvanligt engagement og viljestyrke.

I 1922 drog professor August Krogh fra Københavns Universitet på forelæsningsturné til universiteterne på USA’s østkyst efter at have modtaget Nobelprisen i fysiologi/medicin to år tidligere. Undervejs tog den anerkendte danske videnskabsmand, opfordret af sin kone Marie Krogh, en afstikker til Toronto i Canada, hvor det netop var lykkedes forskerne Banting, Best og Macleod at fremstille virksomt insulin. Resultatet af dette møde blev, at August Krogh fik rettighederne til at fremstille insulin i de nordiske lande. Dette kom ikke blot til at ændre hans eget og hustruen Marie Kroghs liv på afgørende vis, men blev startskuddet på en enestående videnskabelig odyssé og et eventyr i dansk erhvervsliv.

I december 1922, da August Krogh hjem­bragte tilladelsen til at fremstille insulin, vidste Krogh instinktivt, at han stod med en historisk mulighed og et historisk ansvar for at ændre livet for tusinder af uhelbredeligt syge diabetikere i Danmark og det øvrige Norden. I et festskrift fra 1924 skriver han om hele forløbet med at få tilladelserne i hus og sin egen rejse til Canada: ”Det kom hurtigt til at staa mig klart, at det vilde være af stor værdi at skaffe insulinet frem i Danmark…”

Allerede fra den spæde start var fonds­strukturen og de særlige videnskabelige og samfundsmæssige forpligtelser, der følger med at producere livsvigtig medicin, fremherskende. Eller sagt på en anden måde: videnskaben og samfundssindet var – og har lige siden været – en integreret del af koncernens historie og beretti­gelse. Denne ånd har den dag i dag stor betydning for koncernen og dens ageren – nemlig at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd.

Støtte til videnskabelige og humanitære

I forlængelse af at August Krogh og diabeteslægen H.C. Hagedorn i 1922 indgik en aftale om udvikling, produktion og salg af insulin med August Kongsted og hans Løvens Kemiske Fabrik samt Løve Apote­ket, blev Nordisk Insulinlaboratorium og Nordisk Insulinfond dannet. På den måde fik man fra starten placeret selskabet og dets forpligtelser i en fonds­struktur. Hagedorn, Krogh og Kongsted udgjorde den formelle ledelse i såvel selskab som fond, og selv om der var store personlige forskelle mellem de tre karismatiske mænd, var de enige om én ting, nemlig at overskuddet fra salget af diabetesmedicin, ud over at drive og udvikle kerneforretningen på bedste vis, skulle gå til videnskabelige og humanitære formål. Helt i overensstemmelse med den aftale August Krogh havde indgået med Insulinkomiteen i Toronto.

I 1924 skete der imidlertid noget, der fik afgørende betydning for den videre historie, idet Hagedorn blev uenig med en af sine mest betroede medarbejdere, farmaceut og kemiker Thorvald Pedersen, og afskedigede ham. Broderen Harald Pedersen, der var ansat som højt skattet medarbejder under August Krogh, fulgte i loyalitet sin bror.

Det skete ifølge hovedpersonerne selv med følgende ordveksling:

August Krogh: ”Hvad vil De da?”

Harald Pedersen: ”Vi vil lave insulin.”

August Krogh: ”Jamen, det kan De da ikke klare.”

Harald Pedersen: ”Det skal vi vise Dem… ”


Udvalgte historiske film

Hundrede Års Arv: Episode 1. ‘En unødvendighed’

Hundrede års arv: Episode 2 – “Et løfte for livet”

Hundrede Års Arv: Episode 3. “Den døde hånd”

Hundrede Års Arv: Episode 4 – Novo Nordisk Fonden 100 år

Hundrede Års Arv: Episode 1. ‘En unødvendighed’

Udgivet
04 december 2023

Hundrede års arv: Episode 2 – “Et løfte for livet”

Udgivet
10 december 2023

Hundrede Års Arv: Episode 3. “Den døde hånd”

Udgivet
17 december 2023

Hundrede Års Arv: Episode 4 – Novo Nordisk Fonden 100 år

Udgivet
24 december 2023

Vores fulde historie

Gå på opdagelse i Novo Nordisk Fondens tidslinje

Fra fortid til fremtid: 100 års jubilæumslogo

Vores 100-års jubilæumslogo, indholder budskabet ‘A promise kept’, som repræsenterer et århundredes engagement og videnskabelige opdagelser.

Designet kombinerer vores stolte historie med et blik mod fremtidens muligheder. Novo Nordisk Fondens vision er et løfte om at fremme menneskers sundhed og samfundets og planetens bærdygtighed.

100-års logoet vil være synligt på vores website, sociale medier, publikationer og events, fungerende som et konstant påmindelsesmærke om fondens rejse og det løfte, vi har holdt stærkt i 100 år.

August Krogh

August Krogh (1874-1949) var professor i zoofysiologi ved Københavns Universitet og huskes som en af de mest markante danske naturvidenskabsmænd i det 20. århundrede. Han modtog i 1920 nobelprisen i fysiologi eller medicin, og som følge af hædersbevisningen var han i 1922 på forelæsningsrække i USA, da han – via Marie, som var med på turen og selv havde diabetes – blev opmærksom på diabetesforskning i Canada. Efter et besøg i Canada fik han rettighederne til at producere insulin i Skandinavien med hjem, hvilket blev startskuddet til etableringen af, hvad der i dag er kendt som Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S, en af verdens førende virksomheder inden for behandling af diabetes.
Læs mere om August Krogh