Ansøg om midler

Komite for Novo Nordisk Prisen

Komite for Novo Nordisk Prisen udmønter fondsbestyrelsens beslutning om, at uddele Novo Nordisk Prisen. Kandidater til prisen indstilles af komiteens medlemmer samt tidligere prismodtagere, til fondsbestyrelsens endelige bevillingsbeslutning.

På komiteens møder vurderes foreslåede kandidaters forskningsindsats, og efter en omfattende analyse udvælges et mindre antal kandidater, som underkastes en gennemgribende evaluering af flere internationale eksperter. Senest tre måneder før den planlagte prisoverrækkelse træffer bestyrelsen beslutning om tildeling af prisen.

Komiteen består af mindst fem og højst otte medlemmer. Novo Nordisk Fondens bestyrelse udpeger komiteens formand og øvrige medlemmer ifølge de generelt gældende regler for Novo Nordisk Fondens komiteer og udvalg.

Jørgen Frøkiær

Forperson

Professor, overlæge, dr.med., Nuklearmedicinsk Afdeling og PET Center, Aarhus Universitetshospital
Har været medlem siden 2016

Hans-Gustaf Ljunggren

Medlem

Professor ved Karolinska
Har været medlem siden 2023

Harriet Wallberg

Medlem

Dr. Med., PhD og professor i fysiologi ved institutionen för fysiologi och farmakologi, Karolinska Institutet, Sverige
Har været medlem siden 2016

Lars Fugger

Medlem

Professor, overlæge, dr. med., Nuffield Department of Clinical Neurosciences, Division of Clinical Neurology, John Radcliffe Hospital, University of Oxford, United Kingdom
Har været medlem siden 2013

Liselotte Højgaard

Medlem

Klinikchef ved Klinik for Klinisk Fysiologi, Nuklearmedicin & PET, Rigshospitalet, og Klinisk professor i medicin og teknologi, Institut for Klinisk Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
Har været medlem siden 2019

May-Britt Moser

Medlem

Professor ved Norwegian University of Science and Technology
Har været medlem siden 2020

Molly M Stevens

Medlem

Professor ved Imperial College London
Har været medlem siden 2023

Mads Krogsgaard Thomsen

Medlem

CEO, Professor, DVM, PhD, DSc
Har været medlem siden 2021

Martin Ridderstråle

Medlem

Senior Vice President, Chief Medical Officer
Medical Science
Har været medlem siden 2021