Ansøg om midler

10 supernørder får forskningsbevillinger gennem NERD-programmet, der efter stor succes nu forlænges med fem år

Novo Nordisk Fonden har netop givet 10 ambitiøse og kreative forskere besked om, at deres natur- eller teknikvidenskabelige forskningsprojekt vil blive støttet med en NERD-bevilling på op til 14 mio. kr. per projekt. I kølvandet på den gode nyhed er NERD-programmet blevet forlænget og fortsætter således i minimum fem år mere.

NERD-projekterne spænder både vidt og bredt, men de har det til fælles, at bevillingsmodtagerne er både kreative og ambitiøse. Med en lang tidshorisont på syv år tilbydes bevillingsmodtagerne både råderum og tilstrækkelig med tid til at ’nørde igennem’ og dermed gøre betydelige fremskridt inden for deres forskningsfelt i løbet af bevillingsperioden.

Se den komplette oversigt over årets NERD-bevillingsmodtagere længere nede på siden.

Læs desuden to case-historier om to af årets NERD-bevillingsmodtagere, hhv. Junjun Tan, der vil efterforske livets kemi og Jan Joachim Arlt, der vil lægge det grundvidenskabelige fundament for den næste generation af kvanteteknologier.

Fem år mere
NERD-programmet blev lanceret i 2019 som en prøveballon for en treårig periode. Nu er programmet blevet forlænget med yderligere fem år.

Lene Oddershede, Senior Vice President, Natural & Technical Sciences, Novo Nordisk Fonden, siger: ”Den feedback, vi har modtaget for NERD-programmet, har været positiv hele vejen rundt. Særligt har forskningsmiljøerne udtrykt begejstring for de særlige udvælgelseskriterier, der modvirker styrkelse af såkaldte ’forskningsbaroner’ og minimerer bias via en nyskabende anonymiseret evalueringsproces. Desuden er forskerene meget glade for den lange tidshorisont og den fleksibilitet, som programmet lægger op til. Jeg er derfor rigtig glad for, at Novo Nordisk Fondens bestyrelse har givet grønt lys for at vi kan fortsætte NERD programmet i fem år mere med en bevillingssum på op til 490 millioner kroner. Jeg glæder mig meget til at følge med i forskningen på sidelinjen,” siger Lene Oddershede.

Foruden den lange bevillingsperiode er NERD-programmet karakteriseret ved, at udvælgelsesprocessen er delvis anonymiseret, så
bedømmelseskomiteen ikke kan se information om forskeren eller vedkommendes bibliometri, men kun projektbeskrivelsen, med det formål at reducere uønsket bias og øge fokus på det videnskabelige.

Desuden er det et krav, at forskeren ikke må være bevillingshaver af andre bevillinger, der i alt overstiger fire mio. kr. om året. Årsagen er, at Novo Nordisk Fonden ønsker at bekæmpe den såkaldte Matthæus-effekt, der i Danmark betyder, at 20 procent af forskerene sidder med 90 procent af bevillingerne, et fænomen, der resulterer i dannelse af såkaldte forskningsbaroner. Dette krav har vist sig ekstremt effektivt til at sikre, at NERD bevillinger er givet til et ny vækstlag af kreative forskere.

Om NERD

Det overordnede mål med NERD er at støtte original grundforskning inden for naturvidenskab og teknisk videnskab, herunder – men ikke begrænset til – fysik, kemi, matematik og datalogi. Ansøgningen skal beskrive, hvordan udfaldet af projektet har potentielle tværfaglige anvendelser inden for sundhed, life-science eller bæredygtighed.

Forskere på ethvert karrieretrin efter at have opnået en ph.d.-grad er berettigede til at ansøge, dog med det krav, at ansøger ikke må være hovedmodtager af andre bevillinger for mere end 4 millioner DKK per år.

NERD 2022 bevillingsmodtagere:

Packing frustration in ABC starblock polymers
13.999.697 kr.
Kristoffer Almdal, Professor, DTU

Recreating dynamic behaviors of life through systems chemistry
13.998.939 kr.
Junjun Tan, Poctdoc, Aalborg University

Proximity-inducing new downstream chemistries – A platform for re-wiring cell signaling
8.533.491 kr.
Bente Frølund, Professor, University of Copenhagen

Pulsed DNP and EPR spectroscopy for biological applications – the next breakthrough in magnetic resonance
10.000.000 kr.
Niels Chr. Nielsen, Professor, Aarhus University

Nanostrings on nanodrums: an optomechanical orchestra for gas sensing and quantum optomechanics
13.969.517 kr.
Aurelien Dantan, Associate Professor, Aarhus University

Bridging the TeraHertz Gap Using Plasmas
13.957.820 kr.
Stefan Kragh, Associate Professor, DTU

Fundamentals of Neutral Atom Quantum Simulators
13.737.747 kr.
Jan Arlt, Associate Professor, Aarhus University

Taming Cations in Natural Product Synthesis: Methods and Mechanisms
13.653.739 kr.
Christian Pedersen, Associate Professor, University of Copenhagen

DNA-stabilized silver nanoclusters as new emitters in the tissue transparent NIR-II region
13.991.330 kr.
Tom Vosch, Associate Professor, University of Copenhagen

Protein Structure at Nano-Surfaces – ProSurf
10.000.000 kr.
Tobias Weidner, Associate Professor, Aarhus University

Yderligere information

Marie-Louise Jersin
Senior Communications Partner
+45 3049 4957 [email protected]