Ansøg om midler

20 mio. kr. uddelt til fire Borregaard Kliniske Forskerstipendier

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt Borregaard Kliniske Forskerstipendier, hvis formål er at styrke dansk klinisk forskning ved at tilbyde aktive speciallæger muligheden for at forske på et højt internationalt niveau samtidig med deres kliniske virke.

Bevillingerne er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Klinisk og Translationel Medicin. Hvert stipendium er på op til 5 mio. kr. over en periode på fem år. Fonden modtog 17 ansøgninger for et samlet beløb på 80 mio. kr.

Se bevillingslisten med navne på bevillingsmodtagerne og deres projektemner her.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden
tlf.: 3067 4805, [email protected]