Ansøg om midler

200 mio. kr. til nyt nationalt naturfagligt samarbejde

Et nyt ambitiøst initiativ, der involverer professionshøjskoler, universiteter og grundskoler i hele landet, skal bidrage til at øge danske børn og unges naturfaglige dannelse. Projektet får 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN til at styrke uddannelse af naturfagsundervisere i hele uddannelseskæden.

VILLUM FONDEN og Novo Nordisk Fonden har netop bevilget i alt 200 mio. kr. til Naturfagsakademiet NAFA.

NAFA er et nyt nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere.

I programmet indgår alle landets professionshøjskoler, fire universiteter, det nationale naturfagscenter Astra og godt 200 grundskoler i 30 kommuner i et forpligtende samarbejde.

”For mig er det helt særlige ved NAFA, at vi styrker den røde tråd mellem alle led fra skole til læreruddannelse og forskning. Med NAFA skaber vi en langvarig og bæredygtig kapacitetsopbygning i alle de led, som i mange år fremover vil gøre en forskel for den naturfaglige dannelse i Danmark,” siger formanden for Danske Professionshøjskoler og rektor for Københavns Professionshøjskole, Stefan Hermann.

Baggrunden for NAFA er bl.a., at fagmiljøerne oplever, at børn og unges interesse for naturfag svækkes gennem deres formelle skolegang. I 2018 viste et studie, at interessen for naturfag i gennemsnit falder en fjerdedel mellem mellemtrinnet og udskolingen, især hos pigerne. De unges interesse for andre fagområder falder til sammenligning kun ca. en tiendedel (DEA, 2018).

Naturfagslæreren i fokus
NAFA skal opfylde sit ambitiøse formål om at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning gennem tre store indsatser.

 1. Naturfagsundervisning i grundskolen skal styrkes gennem udvikling af bæredygtige modeller for efter- og videreuddannelse af naturfagslærere i samarbejde med kommunerne.
 2. Den naturfaglige læreruddannelse skal styrkes gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod de lærerstuderende.
 3. Den forskningsbaserede viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik skal styrkes gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education, CESE, som bygger bro mellem universiteternes forskning og lærernes didaktiske praksis på læreruddannelserne og ude i klasselokalerne.

”Der er brug for et robust rygstød til den naturfaglige dannelse, ikke mindst i lyset af den grønne dagsordens fundamentale betydning og presserende aktualitet” siger Stefan Hermann. Han glæder sig over de to fondes interesse og støtte.

Berith Bjørnholm, chef for Novo Nordisk Fondens bevillinger inden for Uddannelse & Formidling, siger: ”Novo Nordisk Fonden ønsker at styrke børn og unges motivation for naturvidenskab og teknologi. Her spiller lærerne en afgørende rolle. Med støtten til NAFA vil vi bidrage til en langsigtet styrkelse af både uddannelse og efteruddannelse af naturfagslærerne på læreruddannelsen og i grundskolen, og vi er begejstrede over, at initiativet bygger på et ambitiøst samarbejde på tværs af uddannelseskæden.”

I VILLUM FONDEN er der også ros og høje forventninger til projektet:

”Det er flot, at alle professionshøjskoler er gået sammen om at styrke de naturfaglige miljøer på læreruddannelsen på tværs og skabe gode modeller for efteruddannelse af lærere ude i skolen. Og med samarbejdet med universiteterne er der skabt grobund for superspændende forsknings- og udviklingsprojekter. I VILLUM FONDEN er vi glade for at kunne støtte indsatsen, som helt sikkert vil give danske børn og unge en god ballast, når de skal ud at løse de store udfordringer i fremtidens samfund,” siger Agi Csonka, programchef for Børn, unge og science.

Startskuddet til NAFA lyder den 1. august i år, og programmet løber frem til sommeren 2028.

Fakta om NAFA
NAFA er støttet med 200 mio. kr. af Novo Nordisk Fonden og VILLUM FONDEN.

 1. NAFA’s programperiode er 2021-2028.
 2. NAFA’s formål er at fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen gennem styrket uddannelse af naturfagslærere.
 3. NAFA har tre hovedindsatser: udvikling af kompetenceudviklingsmodeller i grundskolen, kapacitetsopbygning på læreruddannelsen og naturfagdidaktisk forskning.
 4. NAFA-konsortiet er landsdækkende og består af 11 partnere: seks professionshøjskoler, fire universiteter og det nationale naturfagscenter Astra.
 5. NAFA samarbejder med ca. 200 grundskoler i 30 kommuner landet over i programperioden.

Det siger samarbejdspartnere og deltagere om NAFA
Jon Lissner, skoleleder på Trekronerskolen i Roskilde og tidligere naturfagslærer og -koordinator
NAFA er en gave til naturfagsundervisningen. Samarbejdet mellem professionshøjskoler og universiteter kommer til at skabe høj faglighed helt ud i klasserne. På skolen og generelt i kommunen er vi meget optagede af strategisk kapacitetsudvikling for at løfte lærernes og elevernes faglighed, og det starter med natur- og teknologiundervisningen. Her kan NAFA spille en afgørende rolle.

Mikkel Bohm, direktør for det nationale naturfagscenter Astra
I det nationale naturfagscenter Astra er vi meget begejstrede for det stærke og langsigtede samarbejde, der nu er skabt i NAFA. Den vigtigste enkeltfaktor for at styrke elevernes naturfaglige dannelse er veluddannede lærere – og det er netop her, NAFA sætter ind, både ift. nuværende og kommende lærere. Det er en stor dag for naturfagsdanmark.

Martin Sillasen, docent i naturfagsdidaktik, læreruddanner, VIA
Jeg glæder mig til at deltage i NAFA, både som læreruddanner og som forsker på en professionshøjskole. For mig er det unikke ved NAFA, at naturfagsmiljøerne i hele landet samarbejder tæt om en fælles dagsorden – så vi sammen kan bidrage til, at den bedste forskning bliver tilgængelig og omsat til naturfagslærernes praksis. Særligt på læreruddannelsen tror jeg, at den systematiske tilgang til kompetenceudvikling på tværs af landet virkelig kan rykke noget.

Jan Alexis, leder for Institut for Naturfagenes Didaktik på Københavns Universitet
Med NAFA ser jeg store potentialer for at styrke og binde de naturfagsdidaktiske miljøer på universiteterne og professionshøjskolerne endnu mere sammen. Det gør det nemmere for forskningen at tage afsæt i aktuelle behov i grundskolen. Og endnu vigtigere; at den viden, der produceres i og uden for NAFA, i højere grad omsættes til praksis i grundskolen og på læreruddannelsen til gavn for de lærerstuderende og erfarne lærere ude på skolerne. Derudover vil NAFA bringe dansk naturfagsdidaktisk forskning i en endnu mere fremtrædende international position.

Gitte Sommer Harrits, Prorektor ved VIA og kommende styregruppeformand for NAFA
Det er unikt, at vi med NAFA satser på et så ambitiøst projekt for omsætning af viden på tværs af praksis, professionshøjskoler og universiteter. Det kommer vi til at lære en masse af. Den erfaring kan vi så tage med os på læreruddannelsen i arbejdet med fx sprogfagene, danskundervisning og matematikundervisning. Måske kan erfaringen endda gavne andre af professionshøjskolernes uddannelser som fx pædagoguddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.

Jakob Harder, dekan for Det Lærerfaglige Fakultet på Københavns Professionshøjskole, som er værtsinstitution for NAFA
Vi har haft en forbilledlig dialog med fondene. Helt fra starten var de med på ideen om et projekt, der har langsigtede ambitioner. Fondene har givet kritisk med- og modspil i hele processen, og det håber vi, at de vil blive ved med under hele programperioden. Men vi har også haft en klar fornemmelse af armslængde og respekt for vores faglighed og frihed til at formulere NAFA’s mål og indhold.

Pressekontakt

 • Jakob Harder, dekan, KP, tlf. 2173 1819, [email protected]
 • Gitte Sommer Harrits, Prorektor, VIA, tlf. 8755 1876, [email protected]
 • Jan Alexis, leder, Institut for naturfagenes didaktik, KU, tlf. 3137 1936, [email protected]
 • Martin Sillasen, læreruddanner og docent i naturfagsdidaktik, tlf. 6118 9118, [email protected]
 • Mikkel Bohm, direktør i det nationale naturfagscenter Astra, tlf. 2022 4633, [email protected]
 • Niels Halfdan Hansen, kommunikationskonsulent, Københavns Professionshøjskole, tlf. 4189 7467, [email protected]
 • Christian Mostrup, pressechef, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805, [email protected].
 • Anna Høxbro Bak, kommunikationsrådgiver, VILLUM FONDEN, tlf. 2264 0355, [email protected]

Yderligere materiale

 • Projektansøgningen med den fulde projektbeskrivelse for NAFA kan rekvireres via mail til Niels Halfdan Hansen, Københavns Professionshøjskole: [email protected]