Ansøg om midler

24 Mio. Kr. Til Forbedring Af Klinisk Forskning

Novo Nordisk Fonden har sammen med Lundbeckfonden bevilget støtte til programmet PROCRIN, der er et nationalt samarbejde om styrkelse af klinisk forskning i Danmark.

Formålet med PROCRIN (Program for Clinical Research Infrastructure) er at styrke forskning i medicinske data gennem udvikling af effektive nationale strukturer og procedurer. Standardisering og optimering af analyserbare sundhedsdata vil øge kliniske forskeres mulighed for at identificere sygdomsfaktorer og behandlingseffekter, hvilket i sidste ende vil gavne kvaliteten af patientbehandling og -sikkerhed.

Novo Nordisk Fonden har efter international fagfællevurdering tildelt en toårig ​​bevilling på DKK 24.330.250 til medfinansiering af programmet, der ledes af Danske Regioner. Lundbeckfonden har bevilget et tilsvarende beløb til programmet.

Læs flere detaljer om projektet her.

Læs nyhed på Danske Regioners hjemmeside her.