Ansøg om midler

240 Millioner Til Forskning I Diabetes Og Fedme

Novo Nordisk Fondens bestyrelse har uddelt de første fire bevillinger i et nyt forskningsprogram: Novo Nordisk Foundation Challenge Programme. Programmet har til formål at muliggøre verdensklasseforskning, der fokuserer på at finde svar på globale teknologiske eller sundhedsmæssige udfordringer.

De substantielle bevillinger på DKK 60 millioner over seks år gives til forskergrupper, der herigennem får økonomi og lang tidshorisont til at fordybe sig i et givent tema.

For at sikre at de bedste projektforslag og forskerhold kommer i betragtning, har bevillingerne været udbudt i fri konkurrence og ansøgningerne fagfællevurderet af en særligt nedsat ekspertkomite.

Temaerne for programmet besluttes af fondsbestyrelsen og varieres årligt.

I 2014 var temaerne forskning i forebyggelse af diabetes og fedme samt forskning i diabeteskomplikationer, og der blev ekstraordinært uddelt DKK 240 millioner fordelt på fire bevillinger. Fremadrettet uddeles årligt to bevillinger. Projekterne skal være forankret ved en offentlig eller almennyttig dansk forskningsinstitution.

DE FIRE BEVILLINGSMODTAGERE FOR 2014 ER:

TROELS STAEHELIN JENSEN, professor ved Afdeling for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet.

Projekttitel: The international diabetic neuropathy consortium (IDNC).

Projektbeskrivelse: Nervesygdomme, som leder til smertesymptomer, nerveskader, følelsesløshed, og ofte amputationer, er en af de betydeligste personlige og økonomiske komplikationer i forbindelse med diabetes. Dette projekt omhandler undersøgelse af de mekanismer, som ligger til grund for disse sygdomme, samt forebyggelse og behandling af disse i forbindelse med diabetes. Ved at anvende patientdatabaser og sammenholde disse med eksperimentelle data genereret under dette projekt, er det målet at udvikle metoder til at bedømme en given patients risiko for at udvikle disse komplikationer samt til udvikling af bedre behandlingsformer. Projektet er interdisciplinært og inkluderer et større antal danske og udenlandske medansøgere.

THUE W. SCHWARTZ, professor, Scientific Director ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet.

Projekttitel: Novel receptor targets in the prevention and treatment of diabetes and obesity.

Projektbeskrivelse: Kroppens stofskifte reguleres til en vis grad af hormoner produceret af celler, der er lokaliseret i tarmvæggen, og som detekterer både næringsstoffer, der er til stede i tarmen, og komponenter, der cirkulerer i blodet. I dette projekt foreslås et internationalt samarbejde til undersøgelse af, hvorledes disse celler registrerer og reagerer på de udefrakommende komponenter med det mål at kunne påvirke cellernes hormon-produktion og dermed kroppens stofskifte. Disse metoder vil kunne se vigtig anvendelse i både forebyggelses- og behandlingsøjemed inden for diabetes så vel som fedme.

PETER ROSSING, Senior Principal Investigator, Head of Complications Research, Steno Diabetes Center.

Projekttitel: PROTON – PeRsOnalising Treatment Of diabetic Nephropathy.

Projektbeskrivelse: Diabetes er ofte forbundet med nedsat nyrefunktion, en komplikation som kan udvikle sig til nyresvigt, og hvortil ingen effektiv behandling findes. I et internationalt samarbejde foreslås state-of-the-art screening af en lang række biologiske markører i blod, urin og tarmflora i patienter med nedsat nyrefunktion. Ved at sammenstille disse med raske i store internationale databaser vil det være muligt at forudsige og evaluere sygdomsrisici på en personlig basis og dermed tillade en langt mere målrettet og personlig behandling, sandsynligvis med hidtil uset effektivitet.

JULEEN ZIERATH, professor, Scientific Director ved Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research, Københavns Universitet og Karolinska Institutet.

Projekttitel: Epigenetic control and the circadian clock: turning back time on diabetes pathogenesis.

Projektbeskrivelse: Motion har en dokumenteret positiv effekt i forbindelse med forebyggelse og behandling af type 2 diabetes. Men gør det en forskel, hvornår vi dyrker motion? Det er et af de spørgsmål, der vil blive adresseret i et internationalt samarbejde, der undersøger hvorvidt og hvorledes kroppens døgnrytme har betydning for musklernes evne til at optage og omsætte sukker fra blodet, og for effekten af motion i forbindelse med type 2 diabetes. Ved at kortlægge det såkaldte ”biologiske ur”, som kontrollerer kroppens døgnrytme, er målet at udvikle innovative motions- og ernæringsstrategier til bedre forebyggelse og behandling af patienter med type 2 diabetes.

CHALLENGE-PROGRAMMETS FORSKNINGSTEMA I 2015

Ansøgningsrunden for Challenge-bevillinger i 2015 er åbnet, og dette år vil programmet støtte fremragende forskere inden for følgende temaer i mikrobiomforskning:

  • Det humane mikrobiom.
  • Plantemikrobiomet.

 

YDERLIGERE INFORMATION

Ramus Larsen, Scientific Officer, Novo Nordisk Fonden, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, Novo Nordisk Fonden, [email protected], tlf 30674805.