Ansøg om midler

3.000 gymnasieelever skal udføre arkæologisk forskning

Novo Nordisk Fonden støtter projekt, hvor 3.000 danske gymnasie-elever skal udføre ægte arkæologisk forskning på næsten 1.000 år gamle fund, der er gravet frem fra jorden under København, Ribe og Odense. Projektet er ét blandt 11, der netop har modtaget støtte fra fonden til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsnin-ger inden for naturvidenskab og teknologi.

Hvis unge mennesker har gået med tanken om, at det kunne være interessant at få lov til at bedrive original arkæologisk forskning med flere hundrede år gamle arkæologiske fund, får de nu muligheden for det.

I et nyt projekt, ”Next Generation Lab”, inviterer forskere fra Københavns Universitet og Statens Naturhistoriske Museum 3.000 gymnasieelever med ind i laboratoriet, hvor eleverne skal være med til at foretage arkæologiske undersøgelser på middelaldergenstande fra nogle af Danmark ældste byer.

I laboratoriet skal eleverne hjælpe forskerne med at kortlægge, hvad blandt andet sko, bælter, remme og sværdskeder fra København, Odense og Ribe er lavet af. Projektet har til formål både at vække gymnasieelevers interesse for moderne arkæologisk forskning, men derudover vil resultaterne af deres anstrengelser i laboratoriet også blive udgivet i internationale videnskabelige tidsskrifter.

»Eleverne bliver medskabere af viden om deres forhistorie, men de får også en indsigt i, hvad det vil sige at arbejde med eller forske i arkæologi og naturvidenskabelige områder. Forhåbentlig vil undervisningsdagen gøre eleverne mere kritiske i deres tilgang til viden og øge deres interesse for videnskabelige felter som arkæologi og biologi,« fortæller adjunkt Luise Ørsted Brandt fra GLOBE Instituttet ved Københavns Universitet.

Projektet er støttet med seks mio. kroner fra Novo Nordisk Fonden.

Giver indsigt i danskerne hverdag for 900 år siden
Projektet er centreret omkring en undervisningsdag på Statens Naturhistoriske Museum i København. Her vil elever fra gymnasier rundt om i Danmark blive præsenteret for originale arkæologiske fund, som de ved hjælp af proteinanalyse skal artsbestemme.

De arkæologiske fund kommer fra udgravninger i forbindelse med udgravningen til Københavns Metro, omlægningen af Thomas B. Thriges Gade i Odense og byudgravninger i Ribe. De fleste af fundene kan dateres til det 11. og 12. århundrede.

Analyserne af de arkæologiske genstande skal bestemme, hvilket dyr skindet fra eksempelvis en sko, en pung eller en sværdskede er lavet af.

Undervisningsdagen vil dække en del af elevernes pensum i biologi og bioteknologi, men den vil også give dem et førstehåndsindtryk af den danske historie.

»Vi kan lære meget om middelalderen ved at kigge på eksempelvis de typer af knogler eller skind, som man benyttede sig af den gang. Det fortæller noget om, hvilke dyr man har haft til rådighed, og hvordan man har anvendt dem til at lave forskellige genstande. Vi har selv i vores forskning vist, at forskellige dele af middelalderens sko blev fremstillet af forskellige dyrearters skind, som var bedst egnet til lige de specifikke funktioner. Undersøgelserne viste os, at skomageren havde adgang til mindst fire forskellige slags skind, og at håndværket var mere specialiseret, end vi tidligere havde anerkendt,« siger Luise Ørsted Brandt.

Skal hjælpe museer med pladsmangel
Projektet er ikke blot til gavn for eleverne og forskerne. Museerne får også ny viden om det materiale, de bidrager til projektet med. Normalt udgraves og magasineres en del arkæologiske fund, uden at der bliver foretaget dybdegående analyser af dem. Der er derfor et stort potentiale i museernes samlinger.

Luise Ørsted Brandt fortæller desuden, at arkæologisk forskning ofte har fokus på elitens genstande, mens mere almindelige menneskers dagligdagsgenstande ofte ikke modtager lige så stor opmærksomhed. I projektet kommer fokus derfor til at være på hverdagsting som genstande af skind eller kamme af ben, som ofte er bevaret i middelalderlige bykerner.

»Her kan vi med hjælp fra gymnasieeleverne få ny viden om vores fælles fortid, og om hvordan livet tog sig ud i byerne for omkring 800 år siden. Vi håber, at projektet kan lære eleverne en masse i undervisningslaboratoriet og gøre dem nysgerrige på nogle af de fagområder, vi giver dem indblik i på undervisningsdagen. Men målet er også at udføre god forskning. Det er de to ben, som dette projekt står på,« siger Luise Ørsted Brandt.

Støtte til 11 projekter
”Next Generation Lab” er ét blandt 11 projekter, som Novo Nordisk Fonden netop har støttet med bevillinger for samlet set 40 mio. kr. i forårets ansøgningsrunde om projektstøtte til fremme af børn og unges viden om muligheder og løsninger inden for naturvidenskab og teknologi. Læs mere om alle projekterne her.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, tlf.: 3067 4805, [email protected]