Ansøg om midler

3 nye forskningsprojekter får del i Novo Nordisk Fondens akutte coronavirus-pulje

Novo Nordisk Fonden offentliggør 3 nye bevillinger til coronavirus-relaterede projekter i Danmark. Der uddeles i alt 6,6 mio. kr. til de nye projekter.

I de nye projekter bliver der sat fokus på at:

  • Udvikle et værktøj til beslutningsstøtte for de danske myndigheder i forbindelse med COVID-19-epidemien.
  • Monitorere udbredelsen af COVID-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug samt hjemløse.
  • Videreudvikle kunstig intelligens (AI) til at karakterisere COVID-19-infektioner på røntgenbilleder.

Den samlede støtte fra fonden til akutte projekter relateret til coronavirus-epidemien er nu oppe på 67,1 mio. kr.

Fonden havde som udgangspunkt afsat 50 mio. kr. til akutpuljen, men har valgt at gå ud over det afsatte budget til disse projekter. Sidste frist for indsendelse af ansøgninger til den akutte pulje var i dag kl. 14.00. De senest indkomne ansøgninger er nu under behandling, og sidste runde bevillinger bliver offentliggjort i næste uge.

Et samlet overblik over Novo Nordisk Fondens samlede støtte til coronavirus-relaterede projekter findes her.

Læs mere om de tre nyeste projekter herunder.

Estimering, simulering og regulering til optimale indgreb mod COVID-19, Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet, 4.969.057 kr.
Projektet skal udvikle et værktøj til beslutningsstøtte for de danske myndigheder. Målet er at begrænse udbredelsen af COVID-19-smitte på en måde, så epidemien bliver så kortvarig som muligt, uden at overskride kritisk kapacitet i sundhedssystemet, f.eks. sengepladser på intensivafdelinger, respiratorer, etc. Dette gøres ved at anvende matematisk modellering, simulering, styring og optimering på en række mulige indgreb og foranstaltninger, som kan etableres af myndighederne, f.eks. begrænsning af forsamlinger, lukning af institutioner, isolation af potentielt smittede, isolation af sårbare borgere. Modellerne vil løbende blive kalibreret og kan dermed udnytte information i data, så snart de er tilgængelige fra hospitaler mv.  Det udviklede værktøj vil kunne bruges af myndighederne til at vælge den præcise kombination af indgreb og deres varighed, der giver de mest lempelige virkninger for samfundet. Værktøjet beskriver også, hvordan en gradvis og kontrolleret genåbning af samfundet etableres. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet.

Monitorering af udbredelsen af COVID-19 i udsatte grupper med fokus på mennesker med psykisk sygdom, alkohol- og stofmisbrug samt hjemløse, Psykiatrisk Center København: 1.023.780 kr.
Mennesker med svær psykisk lidelse, alkohol- og stofmisbrug samt hjemløse har høj risiko for smitte og for et alvorligt sygdomsforløb, fordi de ofte har somatiske sygdomme, og fordi de kan have svært ved at efterleve officielle råd om at beskytte sig mod smitte, at følge hygiejneråd og at undgå tæt kontakt med andre mennesker. Mange er samlet i større grupper, såsom bosteder, herberger og forsorgshjem og psykiatriske afdelinger, som potentielt kan blive epicentre. Projektet vil kortlægge og følge udviklingen af udbredelsen af COVID-19 blandt mennesker med hjemløshed og psykiatriske sygdomme, herunder alkohol- og stofmisbrug. Projektet vil sammenholde Statens Serum Instituts data, der belyser smitteudbredelse, med registerbaserede oplysninger om psykisk sygdom, ophold på psykiatrisk bosted og ophold på herberg som målestok for hjemløshed. Undersøgelsen kan få betydning for indsatsen i forhold til aktuelle og fremtidige epidemier.

Applied artificial intelligence on COVID-19 imaging for risk assessment, Datalogisk Institut, Københavns Universitet: 610.000 kr.
Røntgen afbilleder mønstrene af infektion i lungerne. I dette projekt videreudvikles kunstig intelligens (AI) til at karakterisere typen af den infektion, der er afbilledet på røntgenbilledet, såvel som mængden af den, og i hvilken grad den ser ud som en typisk COVID-19-infektion. Dette indgår som ekstra viden i risikomodel for COVID-patienters forløb, der bliver udviklet i projektet ”Applied Artificial Intelligence for real-time risk assessment of patients with COVID-19” på Rigshospitalet, som Novo Nordisk Fonden også har støttet. Det er forhåbningen, at sådanne modeller kan benyttes af frontlinjepersonalet ved mødet med en ny COVID-19-patient samt af sundhedsvæsenets planlæggere. Projektgruppen er samlet omkring eksisterende kliniske og epidemiologiske AI-interesserede forskergrupper fra Rigshospitalet og Bispebjerg Hospital, støttet af et hold af AI-eksperter fra Datalogisk Institut, Københavns Universitet.

Yderligere information

Christian Mostrup, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]