Ansøg om midler

30 års banebrydende stofskifteforskning belønnes med Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris

Professor og overlæge Pirjo Nuutila har gennem 30 år lavet banebrydende forskning i stofskiftesygdomme som svær overvægt og diabetes. For sit omfattende bidrag til forskningsfeltet modtager hun nu Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2022.

Som ung forsker blev professor og overlæge Pirjo Nuutila fra Turku Universitetet i Finland i starten af 1990erne involveret i den spæde begyndelse på brugen af PET-skanninger til at studere metaboliske sygdomme som diabetes.

Det havde på daværende tidspunkt ikke været gjort før, og her 30 år senere kan Pirjo Nuutila skrive flere end 400 videnskabelige publikationer inden for området på sit CV, herunder flere banebrydende opdagelser, der har ændret på verdens forståelse af diabetes og overvægt som sygdomme.

Det imponerende omfang af Pirjo Nuutilas arbejde, hvor hun også gennem tiden har været vejleder for flere generationer af nye læger og forskere, er gennem en flot forskningskarriere blevet hædret med både ærefyldte priser og tildeling af den finske ridderorden.

Nu modtager hun også Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2022.

»Pirjo Nuutila var en af de første til at benytte PET-skanningsteknologi til at studere metaboliske sygdomme, ligesom hun har anvendt teknologien til i realtid at måle glukoseoptage i forskellige væv. Hendes forskning har blandt andet givet en bedre forståelse af, hvordan insulinresistens påvirker glukoseoptaget i hjernen hos personer med diabetes, hvilket giver indsigt i, hvordan diabetes påvirker kognition. Hendes omfattende forskningsarbejde gør hende til en meget værdig modtager af Novo Nordisk Fondens Forelæsningspris 2022,« fortæller formanden for priskomiteen, Anna Krook, der er professor ved Institutionen för Fysiologi och Farmakologi ved Karolinska Instituttet i Sverige.

»Det kommer som en stor overraskelse at modtage prisen, og jeg er meget beæret,« siger Pirjo Nuutila.

Skabt bedre forståelse af diabetes
Brug af skanningsteknikker som PET-skanning til at studere metaboliske sygdomme har siden 1990erne kastet mange interessante opdagelser af sig. Blandt andet har det forskningsarbejde, som Pirjo Nuutila har lavet sammen med sine kollegaer på Turku PET Centre under Turku Universitetet og Turku Universitetshospital, blotlagt, hvordan metaboliske sygdomme påvirker de forskellige væv og organer i kroppen.

Det drejer sig blandt andet om de metaboliske sygdommes påvirkning af skeletmuskulaturen og fedtvævet. Disse indsigter har siden deres opdagelse bidraget betydeligt til at forstå blandt andet svær overvægt og diabetes som multiorgansygdomme, der påvirker andet end bare vægt og blodsukker.

»Før PET-skanninger blev taget i brug, blev vigtigheden af insulinresistens i type 2-diabetes kortlagt, og det samme gjorde betydningen af skeletmusklerne for metabolismen. De fleste af de andre organer, for eksempel hjertet, leveren, fedtvævet og centralnervesystemet, har dog været umulige at studere i levende mennesker. Alt det ved vi meget mere om i dag, fordi vi med blandt andet billedskanningsteknikker har fået et meget dybere indblik i, hvad der sker i de forskellige organer,« fortæller Pirjo Nuutila.

Opdagede brunt fedt og skød gang i nyt forskningsfelt
Arbejdet i Pirjo Nuutilas forskningsgruppe har belyst en lang række sygdomsaspekter i forhold til både type 1- og type 2-diabetes, ligesom hendes forskning har været med til at kortlægge de vævsspecifikke effekter af blandt andet fedmeoperationer.

I 2009 resulterede forskningen i en af de mest interessante opdagelser inden for området, nemlig opdagelsen af brunt fedt og dets rolle i menneskets stofskifte.

Den publicerede artikel om opdagelsen er en af de mest læste inden for området med flere end 2.000 citationer, og opdagelsen har affødt et helt forskningsfelt inden for forståelsen af den rolle, som brunt fedt spiller i forhold til et sundt helbred.

Har rettet fokus mod anoreksi
Efter 30 års arbejde inden for feltet kommer det måske ikke som en overraskelse, at Pirjo Nuutila sammen med sin forskningsgruppe har publiceret flest videnskabelige artikler inden for områderne PET-skanninger og diabetes samt PET-skanninger og svær overvægt. Det skyldes både, at hun allerede har publiceret mange videnskabelige artikler, men at hun også bliver ved med at gå dybere ned i sit forskningsområde. Da hun startede inden for forskningsfeltet, var hun pionerende, og det er hun stadig den dag i dag.

Pirjo Nuutilas forskning har inden for de seneste år blandt andet fokuseret på at forstå mekanismerne bag SGLT2-hæmmere og nyremetabolisme. Et andet af hendes igangværende projekter drejer sig om at forbedre forståelsen af den anden side af sygdomme relateret til vægt, nemlig anoreksi. Her forsøger forskerne at kortlægge, hvad der sker med kroppens væv og organer, når især unge kvinder udvikler anoreksi.

»I dag er det et af de områder, som er understuderet, og hvor vi mangler viden til bedre at forstå sygdommens effekt på hele kroppen,« siger Pirjo Nuutila.

I forbindelse med prisoverrækkelsen holder Pirjo Nuutila en forelæsning om sin forskning i Reykjavik d. 12-13 maj.

Om Novo Nordisk Fondens ForelæsningNovo Nordisk

Fondens Forelæsningspris blev etableret i 1979. Prisen uddeles til en aktiv nordisk videnskabsmand, der har ydet en fremtrædende indsats inden for diabetesforskning eller -behandling. Prismodtageren inviteres til at holde en forelæsning i forbindelse med årskonferencen i Scandinavian Society for the Study of Diabetes.
Prisen er på 600.000 kr., opdelt i 100.000 kr. som en personlig pris og 500.000 kr. til forskning eller udviklingsarbejde. Beløbet doneres af Novo Nordisk Fonden. Prisen uddeles af en komite bestående af tre medlemmer fra Novo Nordisk Fondens Komite for Endokrinologi og Metabolisme samt formanden for Scandinavian Society for the Study of Diabetes.

Yderligere information

Christian Mostrup, pressechef, +45 3067 4805, [email protected]