Ansøg om midler

337 mio. kr. til forskning, der skal hjælpe med at løse store samfundsudfordringer

Øverste række, fra venstre mod højre: Anja Boisen (foto: Jesper Scheel), Per Halkjær Nielsen og Anne S. Meyer. Nederste række, fra venstre mod højre: Daniel Otzen (foto: Jesper Rais), Anne Ladegaard Skov og William Winston Agace (foto: Agata Garpenlind).

Novo Nordisk Fonden uddeler i alt 337 mio. kr. til seks erfarne forskere, der får mulighed for at fordybe sig i omfattende projekter inden for bæredygtighed og sundhed.

En forskningsgruppe vil omdanne spildevandsslam til værdifulde råmaterialer, der kan bruges i bl.a. byggematerialer. Materialerne kan anvendes som erstatninger for oliebaserede råmaterialer og dermed bidrage til den cirkulære økonomi.

En anden gruppe vil udvikle en unik videnskabelig fremgangsmåde til at lave blød og komfortabel kropsbåren teknologi, såkaldte wearables, der kan fungere som en kunstig muskel. Teknologien indarbejder biologiske fibre i blødt silikonemateriale, der kan integreres i fx bluser, og gør bæreren i stand til at udføre og kontrollere komplekse bevægelser.

En tredje gruppe vil forbedre mulighederne for at forebygge og behandle inflammatoriske tarmsygdomme som eksempelvis Crohns sygdom og kronisk tarmbetændelse. Det skal ske ved at undersøge samspillet mellem immunceller og miljømæssige signaler fra fødevarer og tarmbakterier.

Det er tre eksempler på den forskning, der støttes gennem Novo Nordisk Fondens Challenge Programme 2022, hvor erfarne forskere får støtte til omfattende forskningsprojekter, der varer op til seks år.

I år er der uddelt bevillinger inden for følgende tre temaer.

1. Genbrug for et bæredygtigt samfund
Inden for dette område er der uddelt bevillinger til tre forskningsprojekter, der fokuserer på, hvordan vi bedst muligt kan genanvende affald og sidestrømme fra eksempelvis landbrug og industri for at omstille os til et mere bæredygtigt samfund.

Projektet ”SUgar Beet REvolution: Enzymatic Biorefining of Sugar Beet Pulp to Nutraceuticals and Recyclable Materials (SURE)” ledes af professor Anne S. Meyer, Institut for Bioteknologi og Biomedicin (DTU Bioengineering), Danmarks Tekniske Universitet. Hun modtager 57.051.850 kr. til forskningen.

Projektet “Recovery of extracellular polymers from wastewater treatment residuals as a new circular biopolymer (REThiNk)” ledes af professor Per Halkjær Nielsen, Institut for Kemi og Biovidenskab, Aalborg Universitet. Han modtager 54.829.600 kr. til forskningen.

Projektet “Center for enzymatic deconstruction of thermoset plastics for a sustainable society (En’Zync)” ledes af professor Daniel Otzen, Interdisciplinary Nanoscience Center (iNANO), Aarhus Universitet. Han modtager 57.003.755 kr. til forskningen.

2. Energimaterialer med biologisk anvendelse
De to bevillinger inden for dette område skal finde kreative løsninger, der skal udvikle biokompatible materialer, der kan fange, transformere eller lagre energi. Materialerne kan bl.a. bruges til at lave apparater eller wearables, der kan bruges inden for sundhedsteknologi.

Projektet ”EMGUT – Energy Materials for the GUT” ledes af professor Anja Boisen, Institut for Sundhedsteknologi (DTU Sundhedsteknologi), Danmarks Tekniske Universitet. Hun modtager 59.963.788 kr. til forskningen.

Projektet ”Soft wearables with high energy density: merging chemical biology and silicone chemistry with compliant active devices (WeArAble) ledes af professor Anne Ladegaard Skov, Institut for Kemiteknik, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Hun modtager 47.987.527 kr. over 5 år til forskningen.

3. Immunitet på slimhindeflader
Bevillingen inden for dette tema har til formål at give os ny viden om de regulatoriske mekanismer, der sørger for immunologisk tolerans. En viden, der er vigtig for at forebygge og behandle bl.a. inflammatoriske tarmsygdomme, som dette projekt fokuserer på.

Projektet ”Center for intestinal immune regulation (CIIR)” ledes af professor William Winston Agace, Institut for Sundhedsteknologi, Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Han modtager 59.997.987 kr. til forskningen.

Om Novo Nordisk Foundation Challenge Programme

Novo Nordisk Foundation Challenge Programme blev etableret i 2014, og siden har fonden årligt uddelt et trecifret millionbeløb til ambitiøse forskningsprojekter med fokus på globale udfordringer. Programmet er målrettet forskningsprojekter, der med en tematisk tilgang adresserer nogle af de store samfundsudfordringer – heraf navnet Challenge Programme.

Temaerne for Challenge Programme 2023 er annonceret, og du kan læse mere om de tre temaer her:

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]