Ansøg om midler

37 Forskere Modtager Projektstøtte Inden for Klinisk Og Translationel Lægevidenskab 2017

Novo Nordisk Fonden har netop uddelt dette års projektstøtte inden for klinisk og translationel lægevidenskab.

I alt blev uddelt 50 mio. kr. fordelt på 32 bevillinger. Yderligere fem ansøgere blev indstillet til at modtage det prestigefyldte Fabrikant Vilhelm Pedersens og Hustrus Legat. Der var indkommet 206 ansøgninger og ansøgt for total 439 mio. kr.

Bevillingerne er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Klinisk og Translationel Lægevidenskab.

Se bevillingslisten med navne på bevillingsmodtagerne og deres projektemner her.