Ansøg om midler

410 mio. kroner til ny satsning i datavidenskab

Der mangler specialister inden for datavidenskab på grund af en stigende efterspørgsel fra samfundet. Novo Nordisk Fonden lancerer derfor et nyt Data Science Initiativ som understøtter, at der bliver udbudt ambitiøse forskningsprogrammer og ny national infrastruktur samtidig med at der bliver tilbudt attraktive karriereveje og uddannet flere specialister i datavidenskab.

Datavidenskab er en vigtig drivkraft i al forskning, lige fra udviklingen af mere bæredygtig landbrugsproduktion og nye klimaløsninger til design og opdagelse af nye materialer til udbredelsen af ny banebrydende sundhedsteknologi. For eksempel kan big data og kunstig intelligens give helt ny viden om, hvor man skal plante hvilke afgrøder for at få dem til at vokse mest og give indsigt i sygdomsfremkaldende faktorer, som kan være grobund for nye sundhedsinitiativer.

Dataforskere er efterspurgte både i den offentlige og den private sektor. De sidder ofte med nøglen til en bedre forståelse af komplekse problemstillinger og er derfor eftertragtede i de danske forskningsmiljøer, som er i hård konkurrence med erhvervslivet om at tiltrække de dygtige specialister. Fastholdelse af talenter i forskningsmiljøerne har også betydning for uddannelsen af den næste generation af specialister inden for datavidenskab. Novo Nordisk Fonden vil med en ny stor satsning inden for datavidenskab på 410 mio. kroner, som vil blive uddelt over de kommende tre år, styrke området.

”Der er et stort samfunds- og forskningsmæssigt behov for flere forskere inden for datavidenskab, og vi vil gerne bidrage til at styrke hele feltet på nationalt plan ved at muliggøre excellent forskning og samtidig skabe nogle attraktive karriereveje. Med dette initiativ sætter vi datavidenskaben i centrum, hvor det ellers i mange tilfælde er en støttefunktion til andre forskningsområder som fx medicinsk og teknisk videnskab. Det vil styrke det forskningsmiljø, som skal uddanne de fremtidige generationer af specialister inden for datavidenskab og styrke den tværdisciplinære forskning,” siger Birgitte Nauntofte, direktør i Novo Nordisk Fonden.

For at Danmark kan være på forkant med udviklingen – også 10 år frem i tiden – i alle forskningsdiscipliner og inden for innovation er der et stort behov for at styrke udviklingen af nye algoritmer og hardware, som er fundamentet for fremtidens datavidenskab, og der er samtidig behov for forskere som forstår de grundlæggende principper i datavidenskab. Den nye satsning vil støtte datavidenskab bredt set fra udvikling af fundamental teknologi og algoritmer, herunder kunstig intelligens, til anvendelse af biomedicin, sundhed, bæredygtighed, bioteknologi og naturvidenskabelig og teknisk forskning.

Når fondens program er fuldt indfaset, forventes det at kunne bidrage med op til 200 Ph.d.er og postdocs og op til 40 forsker- eller tekniske stillinger på universiteterne.

”Datavidenskab er en fundamental del af al forskning og ikke mindst morgendagens forskning. Der er derfor enorme perspektiver i at bruge kunstig intelligens for eksempel inden for sundhedsområdet, hvor Danmark har et stort og veludbygget datasæt, som kan bruges til at skabe ny viden om sygdomsforståelse og til at udvikle ny diagnostik og behandling samt forebyggelse af sygdomme,” siger Birgitte Nauntofte.

Konkret består Data Science Initiativet af fire sammenhængende elementer, hvoraf de tre åbne opslag åbner allerede i januar 2020:

  • Collaborative Research Programme: Bevillinger til store forskningssamarbejder som understøtter excellente og ambitiøse ideer med datavidenskab som det primære forskningsfelt.
  • Research Infrastructure: Bevillinger til verdensklasse nationale infrastruktur inden for datavidenskab (supercomputere, hardware, teknisk personale, databaser).
  • Investigator Grants: Bevillinger til forskningsledere på forskellige karrieretrin for at understøtte attraktive karriereveje til de dygtigste specialister inden for datavidenskab.
  • Fonden vil desuden undersøge mulighederne for på sigt at etablere et nationalt Data Science Academy, som kan understøtte Ph.d.er og postdocs med fokus på uddannelse og netværk.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]