Ansøg om midler

45 mio. kr. uddeles til endokrinologiske samarbejdsprojekter

Det er første gang, Novo Nordisk Fonden uddeler midler målrettet samarbejdsprojekter inden for ikke-diabetisk klinisk endokrinologi i Danmark.

For at styrke den del af endokrinologien, som ikke drejer sig om diabetes, har Novo Nordisk Fonden målrettet to nye typer af forskningsbevillinger til kliniske samarbejdsprojekter på tværs af landet. De første midler er netop blevet uddelt, og 45 mio. kroner er blevet fordelt til tre forskellige forskningsprojekter.

Den største samlede bevilling på 25 mio. kroner er blevet uddelt til et femårigt nationalt forskningsprojekt, som ledes af professor Jens Otto Lunde Jørgensen fra Aarhus Universitetshospital. Projektet skal generere viden om, hvordan vi finder og mindsker uønskede effekter ved glukokortikoidbehandling, som anvendes hyppigt i behandlingen af blandt andet lungesygdomme og gigtsygdomme. Projektet vil blive udført i samarbejde med Odense Universitetshospital, Rigshospitalet samt University of Leeds.

”Cirka 3 % af befolkningen er i løbet af et år i behandling med glukokortikoid, som er en syntetisk version af det naturlige binyrebarkhormon. Behandlingen i sig selv medfører betydelige bivirkninger, ligesom ophør med behandlingen kan udløse symptomer på nedsat binyrebarkhormon. Trods næsten 75 års brug af glukokortikoidbehandling eksisterer der ikke dedikerede studier af dens bivirkninger. Vores projekt vil inkludere data fra danske helbredsregistre og gennemførelse af behandlingsstudier og skal munde ud i de første evidensbaserede retningslinjer for diagnostik og behandling af bivirkninger til glukokortikoidbehandling,” siger Jens Otto Lunde Jørgensen.

Desuden er der uddelt knapt 20 mio. kr. til yderligere to samarbejdsprojekter. Den ene bevilling på knapt 10 mio. kr. er gået til et projekt, som ledes af professor Caroline Kistorp fra Rigshospitalet, som vil undersøge de negative sundhedseffekter af misbrug af anabole steroider, samt hvordan man bedre kan forebygge og behandle disse. Projektet laves i samarbejde med Odense Universitetshospital, Bispebjerg Hospital og Syddansk Universitet.

Den anden bevilling på ligeledes knapt 10 mio. kr. er uddelt til et projekt, som ledes af speciallæge Morten Frost fra Odense Universitetshospital, som vil forske i sikkerhed og effektivitet ved brug af det forebyggende middel alendronat mod knogleskørhed. Dette projekt laves i samarbejde med Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Holbæk Sygehus og Hvidovre Hospital.

”Der er en række sygdomme inden for endokrinologien, som berører mange mennesker og er vigtige at udvikle nye og bedre behandlinger imod, samt begrænse eventuelle negative effekter af. Med disse bevillinger ønsker vi at være med til at løfte forskningen og styrke samarbejder på tværs af landet inden for disse sygdomme med det mål at opnå en mere personaliseret behandling til gavn for patienterne,” siger Martin Ridderstråle, der er Senior Vice President for Patient Care i Novo Nordisk Fonden.

De næste ansøgningsrunder åbner i februar 2021.

Yderligere information

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]