Ansøg om midler

60 Millioner Til Fire Tværvidenskabelige Projekter

Novo Nordisk Fonden har uddelt bevillinger til fire tværvidenskabelige projekter i programmet Novo Nordisk Foundation Interdisciplinary Synergy Programme.

Programmet tager afsæt i, at mange sundhedsmæssige udfordringer og spørgsmål kræver løsninger, som ikke findes ved en traditionel fagspecifik tilgang alene. Programmet har til formål at yde støtte til nytænkende, risikobetonet, tværdisciplinær forskning med et biomedicinsk og/eller bioteknologisk mål.

Hvert projekt modtager op til DKK 15 millioner og strækker sig over tre år.

Med programmet ønsker Novo Nordisk Fonden at fremme en nyskabende forskningskultur i Danmark og støtte videnskabelig synergi, kreativitet og ”high risk”/ ”high gain” og forskningsinitiativer. Interdisciplinær forskning betyder, at forskergrupper etablerer et nært samarbejde på tværs af fagdiscipliner med henblik på at finde svar på et fælles forskningsspørgsmål. Ambitionen er, at det videnskabelige udbytte bliver større, end hvad udbyttet for de enkelte grupper ville være tilsammen.

 

DE FIRE BEVILLINGSMODTAGERE I 2015 ER:

Hans Erik Bøtker, professor, Institut  for Klinisk Medicin –  Hjertesygdomme, Århus Universitet.

Projekttitel: 
Conditioning based intervention strategies – ConBIS. A research proposal to study an expanded potential of remote conditioning for activation of endogenous organ protection and rebuilding and the underlying molecular mechanisms.

Medansøgere:

Jørgen Kjems, professor, Nanoscience Center, Aarhus Universitet, DK.

Kristian Vissing, lektor, træningsfysiologi og muskelbiologi, Aarhus Universitet, DK.

Aleksander Krag, professor, hepatologi, Odense Universitetshospital, DK

 

Thomas Lars Andresen, professor, Micro- and Nanotechnology, Danmarks Tekniske Universitet, Lyngby.

Projekttitel: 
Immune cell targeting in radiotherapy for eradication of metastatic cancer.

Medansøgere:

Darrell J. Irvine, professor, Biological Engineering, MIT, USA.

Timothy M. Illidge, professor, Medical and Human Sciences, Uni of Manchester, UK.

Simon Dovedi, associate professor, Medical and Human Sciences, Uni of Manchester, UK.

Sine R. Hadrup, lektor, cancer immunotherapy, DTU, DK.

Rasmus I. Jølck, director, Nanovi A/S, DK.

 

Birthe B. Kragelund, professor, Structural Biology and NMR Laboratory, Department of Biology, Københavns Universitet.

Projekttitel:

Synergy – Investigating the potential of the protein: membrane co-structural dynamics as a new therapeutic avenue.

Medansøgere:

Lise Arleth, professor, Experimental Biophysics, Niels Bohr Institute, KU, DK.

Stine Falsig Pedersen, professor, Cell and Developmental Biology, Dept. Biology, KU, DK.

Bente Vestergaard, lektor, Biostructural Research, Pharmaceutical Sciences, KU, DK.

 

Jiri Bartek, professor, Genome Integrity Unit, Danish Cancer Society Research Center, Kræftens Bekæmpelse.

Projekttitel:

Data-intensive complex systems approach for cancer genomics research: from theory to efficient targeted therapeutic intervention.

Medansøgere:

Zoltan Szallasi, professor, Systems Biology, DTU, DK.

Charles Swanton, professor, Cancer evolution and genome instability, Crick Institute, UK.

István Csabai, professor, Physics of Complex Systems, Eötvös University, Ungarn.