Ansøg om midler

60 mio. kroner til undersøgelser af tarmbakteriers rolle i kost og sundhed

Novo Nordisk Fonden vil hjælpe forskere med at blive klogere på tarmbakteriers rolle for vores sundhed. Det sker med en bevilling på næsten 60 mio. kroner, som skal sætte spot på et underbelyst emne inden for kost- og forebyggelsesforskning. Foto: Mikal Schlosser

Et gammelt ordsprog siger, at du er, hvad du spiser. Det er dog en sandhed med modifikationer, da mennesker kan reagere forskelligt på den samme kost. Det skyldes blandt meget andet, at vores tarmsystem indeholder et kæmpemæssigt bakteriesamfund (tarmens mikrobiom), som fungerer forskelligt fra person til person.

Novo Nordisk Fonden har gennem sit Challenge Programme bevilget næsten 60 mio. kroner til et forskningsprojekt under ledelse af professor Tine Rask Licht (foto) fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU), der skal undersøge tarmbakteriernes rolle i kostens betydning for vores individuelle sundhed.

”Vi har behov for en bedre forståelse af sammenhængen mellem ernæring og menneskets mikrobiom, så vi målrettet kan bruge kosten til at forbedre vores liv og sundhedstilstand. Vi har valgt at støtte netop dette projekt, fordi det med sit unikke fokus på bakterier kan lede til nye forebyggelsesstrategier inden for sygdomme, der delvist kan afhjælpes gennem kostomlægning, for eksempel type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme,” siger Niels-Henrik von Holstein-Rathlou, Head of Biomedicine and Health Research, Novo Nordisk Fonden.

Underbelyst forskningsområde
Bakterierne i kroppen omsætter en lille del af den kost, vi indtager, til nye stoffer, som kaldes for mikrobielle metabolitter. Metabolitterne kan påvirke vores immunsystem, vores hormonsystem, vores sundhed, og måske endda vores humør. Derfor er større viden om bakteriernes rolle i omsætning af kosten nødvendig.

”Bakteriers vækstfysiologi er et aspekt, der er underbelyst inden for den forskning, der omhandler interaktionen mellem kost, tarmbakterier og sundhed. Vi ved meget lidt om, hvorfor vores kroppe reagerer forskelligt på den samme kost. I projektet vil vi derfor undersøge, dels hvordan tarmens bakterier bidrager til denne forskellighed, og dels hvilke forhold i tarmen, der styrer bakteriernes vækst og aktivitet,” forklarer professor Tine Rask Licht fra DTU Fødevareinstituttet.

Når forskerne får en bedre grundlæggende forståelse af den rolle, bakteriernes vækst og næringsomsætningspiller i forhold til sundheden, kan det for eksempel bruges til at udvikle skræddersyede kostplaner. Det vil være en stor hjælp inden for forebyggelsen af sygdomme som type 2-diabetes og hjerte-karsygdomme, hvor kosten er et vigtigt element, men kan også have betydning i forhold behandling eller forebyggelse af andre typer af sygdomme.

”Vores forskning kan give mulighed for at forudsige en given persons reaktion på en bestemt kost og dermed gøre det muligt at skræddersy kostplaner, som er tilpasset den enkelte persons tarm- og bakteriesamfund. Det kan give den enkelte person større motivation for at følge rådene, end de mere generiske kostråd,” vurderer Tine Rask Licht.

Tine Rask Licht er blevet bevilget 59.991.650 kroner til forskningsprojektet, som hedder PRIMA – towards Personalized dietary Recommendations based on the Interaction between diet, Microbiome and Abiotic conditions in the gut. Projektet er et samarbejde mellem forskergrupper på DTU, Københavns Universitet og et universitet i Belgien.

300 mio. fordelt på tre temaer
I alt har Novo Nordisk Fonden uddelt 300 mio. kroner til forskning gennem Challenge Programme 2019. Ud over bevillingen inden for området How Dietary Factors Affect the Human Microbiome har Fonden givet 120 mio. kroner til forskning inden for temaet Modern Plant Science – Towards a Sustainable World og 120 mio. kroner til forskning inden for temaet Emerging Infectious Diseases.

Novo Nordisk Fondens Challenge Programme uddeler hvert år et trecifret millionbeløb til forskningsprojekter inden for skiftende temaer. Fonden har netop åbnet for ansøgninger til Challenge Programme 2020, hvor der uddeles op til 480 mio. kroner fordelt på fire temaer. Læs mere om temaerne og ansøgningsproceduren her.

Mere information

Tine Rask Licht, professor, Danmarks Tekniske Universitet, tlf. 3588 7186, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, Senior Press Officer, Novo Nordisk Fonden, tlf. 3067 4805, [email protected]