Ansøg om midler

80 mio. kr. til kliniske forsøg, der skal forbedre patientbehandlingen

Novo Nordisk Fonden har bevilget støtte til 11 større kliniske forskningsprojekter, der har til formål at sikre de bedste patientbehandlingsmetoder. Se alle bevillingsmodtagere her.

Hvad er den optimale timing for åben hjertekirurgi for børn med medfødte hjertefejl? Det bliver nu undersøgt i et nationalt samarbejde mellem læger ved Rigshospitalet, Odense Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. I et andet samarbejde mellem Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital ønsker læger at klarlægge, hvorvidt partikelterapi eller strålebehandling er den mest optimale behandling af hoved-halskræft.

Disse forsøg er to blandt 11 nye patientnære kliniske forsøg, der gennemføres i de kommende år på baggrund af nye bevillinger fra Novo Nordisk Fonden. Bevillingerne er en del af fondens forskningsprogram ‘Investigator Initiated Clinical Trials’, som blev uddelt første gang sidste år.

”Novo Nordisk Fonden ønsker med dette program at styrke muligheden for at gennemføre kliniske forsøg i Danmark for at forbedre behandlingen af patienter. Vi har modtaget mange kvalificerede ansøgninger, og vi glæder os til at følge projekterne i de kommende år,” siger Niels-Henrik von Holstein Rathlou, Head of Research and Innovation Grants, Novo Nordisk Fonden.

Blandt de 11 bevillinger er også støtte til et nationalt samarbejde mellem Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital. Her ønsker læger at klarlægge, hvorvidt der er en risiko forbundet med at afkorte tiden for antibiotikabehandling af patienter med lungebetændelse. Ved at afkorte behandlingstiden reduceres forbruget af antibiotika og dermed også risikoen for udvikling af resistens. Netop antibiotikaresistens er en alvorlig trussel mod folkesundheden generelt.

Bevillingerne til ‘Investigator Initiated Clinical Trials’ er uddelt på baggrund af ansøgninger indsendt til Novo Nordisk Fonden efter opslag i åben konkurrence. Ansøgningerne er evalueret af fondens Komite for Klinisk og Translationel Medicin. Der var indkommet i alt 47 ansøgninger og ansøgt om totalt 416 mio. kr.

Se bevillingslisten med navne på bevillingsmodtagerne og deres projekttitler her.

Yderligere information

Tina Thorslund, Scientific Officer, tlf.: 3527 6677, [email protected]

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig, tlf.: 3067 4805, [email protected]