Ansøg om midler

Aarhus Universitet og medicinalindustrien går sammen om åben innovation – en genvej til nye lægemidler

Aarhus Universitet og en række internationale lægemiddelproducenter går sammen i et banebrydende, åbent forskningssamarbejde, ODIN (Open Discovery Innovation Network), som Novo Nordisk Fonden støtter med 54,5 mio. kr. Data og resultater fra samarbejdet stilles åbent og gratis til rådighed for omverdenen. Ambitionen er at udnytte den kollektive viden fra alle de forskere der deltager i ODIN og på sigt skabe innovation til gavn for patienter, industri og samfund. Foto: Lise Balsby / AU Foto.

Dansk life science er i verdensklasse, men evnen til at omdanne forskningsresultater til nye produkter og løsninger kan stadig blive bedre.

Det er den grundlæggende tankegang bag ODIN, et pilotprojekt, som i løbet af de næste tre år vil være et frirum, der uden patenters begrænsende rammer skal løfte og udnytte den kollektive tankevirksomhed og kreativitet fra de deltagende universitetsforskere og ni pharma- og biotek-virksomheder til at forædle idéer og accelerere projekter. Projektet bygger på et koncept, som Aarhus Universitet har udviklet gennem flere år.

”Jeg glæder mig over, at der nu etableres et miljø på Aarhus Universitet, der kan trække på universitetets og industriens stærke kompetencer inden for udvikling af lægemidler. Pilotprojektet bygger på et tæt samarbejde mellem grundforskningen og en lang række virksomheder i de første, spæde skridt mod udviklingen af nye lægemidler. Et andet stort potentiale for projektet er, at det kan udvides til andre områder fx det grønne område og dermed være rollemodel for nye partnerskaber mellem forskning og industri,” siger Niels Peder Nielsen, viceadministrerende direktør, Novo Nordisk Fonden.

Gensidige gevinster
Den overordnede ambition er at skabe hurtigere og mere effektiv opdagelse af nye lægemidler ved at have et stærkt fundament af grundlæggende viden og analyseværktøjer, som alle får adgang til – også konkurrerende virksomheder. Medicinalvirksomheder bruger ellers mange ressourcer på at patentere nye lægemidler, men når det gælder de tidligste faser af produktudviklingen, har de brug for mange af de samme analyseværktøjer og viden. Derfor er samarbejdet attraktivt.

”Dette initiativ er særligt interessant, da det kobler forskellige samarbejdsformer og skaber en platform, der vil øge mulighederne for at bygge bro mellem industrien og den akademiske verden. Det vil skabe helt nye synergimuligheder for dansk life science, og vi forventer, at det bliver en win-win model, både for den farmaceutiske industri, biotek og den akademiske verden,” siger Niclas Nilsson, Head of Open Innovation in Research, LEO Pharma, én af de deltagende virksomheder.

Universitetets forskere får bl.a. adgang til virksomhedernes knowhow og automatiseringsekspertise – og flere virksomheder har eksempelvis åbnet for egne screeningsbiblioteker og molekyler, der kan løfte og accelerere forskernes arbejde.

ODIN-netværket består foreløbig af forskere fra de naturvidenskabelige, tekniske og sundhedsvidenskabelige fakulteter på Aarhus Universitet samt industripartnere, bl.a. Novo Nordisk, LEO Pharma, H. Lundbeck, Boehringer Ingelheim og Nordic Bioscience. Andre virksomheder og forskere er velkomne til at deltage i projektet.

”Et universitet lever af at dele viden og gode ideer, og ODIN’s åbne format giver grobund for, at både forskerne og virksomhederne kan gøre netop det. Derfor er jeg sikker på, at ODIN vil være en gevinst for de medvirkende – og i sidste ende for det danske samfund. Det er en central del af Aarhus Universitets strategi, at vi vil styrke samarbejdet mellem forskning og erhvervsliv, og vores erfaringer med open science tyder på, at det er en god model, som begge parter kan få stor gavn af,” siger Brian Bech Nielsen, rektor, Aarhus Universitet.

ODIN-samarbejdet skal gøre det nemt for forskere og virksomheder at skabe de byggesten, som er vigtige for udviklingen af fremtidige lægemidler – eksempelvis udvikling af nye platforme og teknikker til at afprøve specificitet og utilsigtede virkning af lægemidler – som i sig selv ikke har stor kommerciel værdi. Selvom ODINs åbne resultater ikke kan patenteres, så står det alle frit at tilpasse dem og på baggrund af dem udvikle produkter, der kan beskyttes kommercielt.

Samarbejdet er det første af denne type i Danmark, men erfaringer fra tiltag i udlandet, fx the Structural Genomics Consortium (SGC) i Oxford, peger på stort potentiale.

Alle deltagere kan frit byde ind med løsningsforslag eller idéer til at kvalificere projekter. Deltagelse er frivillig, så det er kun projekter, der appellerer til begge parter, der får luft under vingerne. Når det sker, finansierer bevillingen fra Novo Nordisk Fonden forskningskapaciteten i form af ansættelse af bl.a. postdocs og ph.d. studerende.

Bevillingen på 54,5 mio. kr. fra Novo Nordisk Fonden skal finansiere ODINs sekretariat og universitetets del af forskningsprojekterne i tre år.

Yderligere information

Anders Rosendahl, pressemedarbejder, tlf.: 4048 3766, [email protected]

Marie Louise Conradsen, Head of Open Science, Aarhus Universitet, tlf.: 9350 8496, [email protected]