Ansøg om midler

Akut nødhjælp skal kobles med langsigtede indsatser for at afbøde humanitære kriser

Novo Nordisk Fonden giver i alt 39,3 mio. kr. til ni projekter, der bygger bro mellem akut hjælp og langsigtede indsatser i områder, der er ramt af humanitære kriser.

Der er behov for øget sammenkobling af akut hjælp og langsigtede udviklingsindsatser, der hjælper med at opbygge større modstandskraft i områder, der er ramt af humanitære kriser.

Derfor støtter Novo Nordisk Fonden en række projekter, der adresserer såvel akutte som langsigtede behov i nogle af de mest udsatte dele af verden. Ni forskellige organisationer og forskningsinstitutioner modtager i alt 39,3 mio. kr. til projekter med aktiviteter i Mali, Yemen, Den Demokratiske Republik Congo, Uganda, Sydsudan, Jordan, Irak og Syrien.

”Vi har i Novo Nordisk Fonden valgt at sætte fokus på projekter, der kombinerer de akutte indsatser med kapacitetsopbygning på længere sigt for at hjælpe særligt udsatte grupper. Det kræver noget ekstra af de organisationer, som skal udføre arbejdet. Til gengæld giver det mulighed for at udvikle nogle mere helstøbte løsninger, der er tilpasset de lokale forhold,” siger Hanna Line Jakobsen, Senior Vice President, Social & Humanitarian, Novo Nordisk Fonden.

Afhjælper akut fødevaremangel og afbøder effekter af klimaforandringer
Flere af de organisationer, som har modtaget bevillinger fra fonden, fokuserer på at afhjælpe den akutte fødevaremangel, der er opstået på grund af bl.a. klimaforandringer og krigen i Ukraine.

Blandt de organisationer, som fokuserer på at afbøde fødevaremangel, er CARE Danmark. Organisationen modtager en bevilling til et projekt i Gao-regionen i Mali, som er hårdt ramt af klimaforandringer såvel som voldelige konflikter. Klimaforandringerne leder til en fødevareusikkerhed, der forstærker de øvrige humanitære udfordringer. Derfor vil projektet både afhjælpe det akutte fødevarebehov i regionen og støtte indsatser, der er med til at opbygge modstandskraft i befolkningen.

Caritas Denmark modtager en bevilling til sit arbejde med at afbøde fødevaremangel blandt børn i Uganda, som er flygtet fra Sydsudan. Denne gruppe er hårdt ramt af fødevaremangel og reduktioner i de uddelte madrationer. Projektet støtter opbygningen af et lokalt ledet skolemadsprogram, der vil sikre et dagligt frokostmåltid til ca. 5.300 skolebørn, som nu kommer i skole igen efter lang tids lukning grundet COVID-19-pandemien. Råvarerne til skolemaden kommer blandt andet fra skolehaver, der anlægges i forbindelse med projektet, og tilberedningen foregår i bæredygtige soldrevne køkkener (ECOCA), der forebygger afskovning og mindsker udledning af drivhusgasser. Mikrokøkkenet gør det muligt dagligt at lave mad til en familie på op til syv medlemmer uden brug af brændsel.

Dansk Røde Kors modtager en bevilling til at opbygge et varslingssystem, baseret på bl.a. meteorologiske data, der kan bruges til at afbøde effekterne af klimaforandringer som tørke og oversvømmelser i Sydsudan. Systemet udvikles i tæt samarbejde med Røde Kors i Sydsudan og skal gøre det muligt at forebygge og minimere påvirkningerne af forudsigelige kriser og katastrofer, mens organisationen samtidig giver akut nødhjælp til sårbare befolkningsgrupper i landet.

De ni bevillingsmodtagere

CARE Danmark modtager 4,7 mio. kr. til projektet “Nexus Response to the Complex Crisis”. Projektet foregår i Mali.

Oxfam-Ibis modtager 5,0 mio. kr. til projektet “Improving the Livelihoods and Resilience of the Most Vulnerable and Conflict-affected”. Projektet foregår i Yemen.

Folkekirkens Nødhjælp modtager 5,0 mio. kr. til projektet “Combatting Sexual and Gender-based Violence Holistically”. Projektet foregår i Den Demokratiske Republik Congo.

Caritas Danmark modtager 5,0 mio. kr. til projektet “Promotion of Locally Led School Feeding and Child Protection”. Projektet foregår i Uganda.

Dansk Røde Kors modtager 4,4 mio. kr. til projektet “Forecast-based Action”. Projektet foregår i Sydsudan.

Københavns Universitet modtager 4,3 mio. kr. til projektet “Transformation Labs: Researching Pathways towards Sustainable Development”. Projektet foregår primært i online workshops og har en global målgruppe.

EIR Org modtager 1,5 mio. kr. til projektet “EIR Football League Jordan 2022–2023”. Projektet foregår i Jordan.

DRC Dansk Flygtningehjælp modtager 5,0 mio. kr. projektet “Refugee Investment Fund”. Projektet foregår i Jordan og Uganda.

Maternity Foundation modtager 5,0 mio. kr. til projektet “Strengthening Healthcare Worker Capacity to Deliver high-quality Maternal Care”. Projektet foregår i Jordan, Irak og Syrien.

Yderligere information

Sabina Askholm Larsen
Senior Communications Partner
+45 2367 3226 [email protected]